Elektroszmog, táv vezeték, transzformátor állomás

Elektromágneses terek (+ radioaktivitás) - amivel mérjük


A mai ember környezetében szinte mindenhol található olyan technikai berendezés, amelyben villamos energia forrással működő egység van. Ezeknek a berendezéseknek az elektromágneses sugárzását, az általuk keltett elektroszmogot, a nem ionizáló sugárzásokat, villamosipari szakképzettséggel és megfelelő műszerezettséggel rendelkező szakembernek célszerű felmérni. 

Tekintettel arra, hogy a lakó környezeten belül, különböző forrásból származó radioaktivitás is jelen lehet, nem kerülhető el az ionizáló sugárzások vizsgálata sem.

nagyfrekvenciás elektroszmog mérő műszer

Elektroszmog teszter HF 58 B

Profi épületbiológiai mérés-technikusok számára készült eszköz. Megkülönbözteti a pulzáló sugárzást a nem pulzálótól, a differenciált határérték összevetés lehetőségeit is tartalmazza.
Az alkalmazott széles sávú mérési eljárásnak köszönhetően igen gyorsan juthatunk megbízható eredményekhez.

Műszaki adatok
LC-kijelző, teljesítmény-sűrűség 0,01-19 990µW/m², frekvenciamenet: 800 MHz- 3,3 GHz (-2dB), pontosság ± 4,5dB. Csúcs és középérték, valamint pulzáló összetevő kijelzése. peak-hold, audioanalízis, AC- és DC jel kimenet.


Elektroszmog analizátor ME 3851A/ME 3830B

alacsonyfrekvenciás elektroszmog mérő műszerKombinált mérőkészülék professzionális mérési technikát biztosít. Az első olyan készülék, amely a hálózati áram (50 Hz) mellett a vasúti felsővezeték biológiailag fontos frekvenciáját is érzékeli, amely frekvencia a vasútvonalaktól néhány km-nyire is bizonyíthatóan észlelhető. A hálózati feszültségnek pl. a trafó állomásokból elektroszmog alacsonyfrekvenciás mérő műszerszármazó felharmonikusai is hamisítatlanul megjelennek. Egyedülálló nagy felbontása, a szigorú épitésbiológiai határértékekkel való összehasonlítást is megengedi.

Műszaki adatok
Méri az elektromos váltakozó mezőket a földpotenciálhoz képest (1-9999 V/m) és a mágneses fluxussűrűséget (1-2000 nT); frekvenciatartomány 5 Hz - 400 kHz/100 kHz(3830B) -2dB; pontosság ± 2%; ± 7 digit; térerősséggel arányos hangjel ("Geiger számláló effektus"); automatikus kikapcsolás. 


Az ionizáló (radioaktív) sugárzások mérésére szolgáló műszer Geiger számláló Gamma Scout Online

radioaktivitás mérő műszer geiger muller számláló

Szenzorként is működik!  A Gamma-Scout Online folyamatosan adatot szolgáltathat a választható intervallumon belül (10s, 30s, 60s) számolt impulzusokról, USB-n keresztül, egy külső adatgyűjtő állomásnak. Az adattovábbítási időköz a számítógép felé beállítható. Kiértékelő szoftver Windows PC-hez; külső táplálás USB-n keresztül, hosszú idejű mérésekhez.

Jellemzők
Ablakszámlálócső alfa, béta és gamma sugárzás méréshez; blenderendszer az alfa, valamint az alfa és bétasugárzás kiszűrésére. A környezeti sugárzás kismérvű megváltozását is méri.

Műszaki adatok
Mérési tartomány 0,01-50 mikroSv/h, impulzusmérés 1-99 másodperc, 1-99 perc, 1-99 óra, 24 órás átlagérték mikroSv/h-ban, belső impulzustárolás, választható 1-10 perces, 1 órás, 1 napos és 7 napos ütem. PC kapcsolat, adatkiolvasás; GM ablakszámlálócső, gamma sugárzás 0,02 MeV-től. Gammaérzékenység 108 imp/perc 1 microSv/h-nál, nulleffektus.

Nem állítom persze, hogy más műszerekkel nem mérhető megfelelően az elektroszmog ill. a radioaktivitás. 

De mit is mérünk tulajdonképpen, "hogy néz ki" az elektroszmog?


Mottó: egyesek úgy tartják, " amiről nem tudunk, az nem létezik" - Ők tévednek!

A NASA tudósainak sikerült "láthatóvá tenni" az elektroszmogot, az elektromágneses tér erővonalait. Vegyük észre, hogy milyen rendkívül bonyolult energetikai viszonyokról, áramlásokról van szó. Különösen figyelemre méltó, hogy a mágneses mező buborékszerűen jelenik meg a falból kilépve, melyen az erővonalak akadálytalanul haladnak át.  

Csak nagyon komoly fegyverzettel és vastag pénztárcával lehet felvenni a harcot ellenük. A legjobb elkerülni ezeket az elektroszmoggal, annak is főként a mágneses összetevőjével terhelt tereket - pontos kimérésük után. 


De mi az elektroszmog?


A technológia megdöbbentő ütemben változik. Most új erőknek és új energiák hatásának vagyunk kitéve és ezekkel is együtt kell élnünk. Olyanoknak, amelyek évtizedekkel ezelőtt még nem léteztek. Sok új betegség is előbukkant szüleink generációja óta, melyek közé tartozik az elektromágneses sugárzással szembeni fokozott érzékenység vagy csupán érzékenység, de ide tartoznak a különböző új rákfajták is.

Kutatások szerint mindkettőnek lehet köze az alacsony energiaszinten, de hosszú távon ható elektroszmoghoz, elektromágneses mezőhöz, az Extrém Alacsony Frekvenciás tartománytól (ELF) a rádiófrekvenciás sugárzásokon (RF) keresztül, egészen a több GHz-es mikrohullámokig. Az elektromágneses sugárzás vagy elektroszmog (EMF) alacsony frekvencián két összetevővel rendelkezik, úgymint mágneses és elektromos mezővel. Ezeket áram illetve feszültség alatt álló elektromos vezetékek, elektromos berendezések állítanak elő közvetlen céllal vagy mellékhatásként. Az elektroszmog, elektromágneses erőtér magasabb frekvencián már nem válik ketté, ebben a tartományban már rádiófrekvenciákról (RF), rádióhullámokról - melyeket vezeték nélküli kommunikációs célokat szolgáló eszközök generálnak - még följebb mozdulva, különböző felhasználású mikrohullámokról beszélhetünk.

Az elektroszmog, az elektromos és mágneses mezők a normális érzékszervi észlelés számára bár láthatatlanok, de nagyon is léteznek, és épített környezetünkben mindenhol jelen vannak.

Praktikusan elmondható, hogy a pulzáló elektromos tér sugárzása azonnal megjelenik már akkor is, ha egy fogyasztó hálózati csatlakozóját bedugjuk a konnektorba, függetlenül attól, hogy a fogyasztó ( TV, rádió, lámpa…) működik-e vagy sem. A pulzáló mágneses tér (fluxus) csak akkor keletkezik, ha a vezetőben, a fogyasztóban áram kering, tehát a TV, rádió, mikró, lámpa … be is van kapcsolva.

Az elektroszmog elleni védekezés alapkérdései


Mi a legjobb módja a vezető körül kialakuló mágneses tér árnyékolásának?

elektroszmog mágneses erővonalakA mágneses mező koncentrikus palástként veszi körül a vezetőt - ha abban áram folyik. A jobb oldali ábra keresztmetszetben koncentrikus körökként jól szemlélteti a vezetőtől távolodva egyre ritkábbá váló erővonalakat. Ezek arányossága az 1/r2 képlettel írható le, azaz a mágneses indukció mértéke a távolság négyzetével arányosan csökken. 

elektrozmog mágneses árnyékolás a kábel körülFontos megérteni, hogy a mágneses mező árnyékolása azért lehetséges - ha nem is könnyen - mert a felhasznált anyag jobb mágneses vezetőképességű (permeabilitású), mint a levegő, vagy bármely más anyag a közelben. Nézzük meg, mi történik  az erővonalakkal két különböző árnyékolási megközelítés esetén.  A jobb oldali metszeti ábrán a vastag vonal szemlélteti az árnyékoló anyagból készült palástot, melyen belül látható erővonalak a paláston belül maradnak. A paláston kívül azonban, a mágneses erővonalak megjelennek, tehát: nincs árnyékoló hatás.

Mi a helyzet egy lapos árnyékoló pajzs alkalmazása esetén? Amint látható az ábrán a mágneses erővonalak a pajzson belül záródnak, ami egy árnyék zónát eredményez a pajzs mögött. Következmény: a pajzs előtt erősebb, mögötte kisebb a mágneses erőtér, csökken az elektroszmog, tehát van árnyékoló hatás

elektroszmog mágneses árnyékolása lapos árnyékolóval

Megjegyzés:

 • Az árnyékoló pajzs közelében (mögött) van egy terület, melyben csökken a mágneses erőtér 
 • Az árnyékoló lemez széleinél magasabb az erőtér
 • A mágneses erőtér nagy rádiuszban már érintetlen, ott nincs hatása az árnyékolónak 
 • Minél nagyobb az árnyékoló felület, annál nagyobb az árnyékolt tér, mind szélességben, mind mélységben
 • Az árnyékoló lemez előtt torlódnak az erővonalak, így ott nagyobb a mágneses indukció mértéke, mint árnyékolás nélkül.
Következtetés:

A lapos, (vagy majdnem sima) nagy permeabilitású árnyékoló alkalmazása nagyon hatékony lehet minden olyan esetben, ahol a mágneses mező forrása párhuzamos az árnyékolóval. 

Megjegyzés:

Az alacsony frekvenciás elektroszmog mágneses mezejének árnyékolására alkalmazott eljárás, a megfelelő szerelés és anyagválasztás esetén alkalmas az addicionális sugárzások csillapítására vagy azok teljes megszüntetésére is, így árnyékolhatja

 • az elektromos teret
 • a nagyfrekvenciás elektromágneses teret, elektroszmogot

[De! az elektroszmog ezen összetevőinek árnyékolására vannak sokkal olcsóbb és célszerűbb kivitelezési módok.]Mekkora a biztonságos távolság a távvezetéktől, transzformátoroktól?
 

Sajnos azt kell röviden válaszolni: nincs olyan, hogy biztonságos távolság - de majd látni fogjuk, hogy azért mégis van!

Az okok és szempontok:

 1. A mágneses fluxus mértéke a távvezetéktől távolodva csökken, ez egyértelmű. Még az is nagyjából előre látható, hogy a csökkenés a távolság négyzetével arányoslakóházak távvezeték alatt. Mivel azonban a távvezetékből származó mágneses erőtér nagysága, minden egyes idő-pillanatban változik a benne éppen akkor átfolyó áramerősség függvényében, a biztonságos távolságot  - elvileg - csak bizonyos időszakokra/idő-pillanatokra vonatkoztatva lehetne megadni. Csúcs-fogyasztáskor nagyobb áramerősséghez nagyobb mágneses sugárzás tartozik, mint a normál esetekben. Az egyetlen megoldás annak meghatározására, hogy egy adott távolságban, egy adott idő-pillanatban mekkora a mágneses tér energiája: meg kell mérni megfelelő műszerrel. A mérésnél a szakma szabályainak betartása mellet figyelembe kell venni számos ökölszabályt, amelyeket  összevetve, a több mérési ponton, adott idő-intervallumban többször ismételt mérés eredményeivel, tekintve a további pontokban írottakat is, mégis megállapítható a biztonságos távolság. 
   • a) Távvezetékeklégvezetékek esetében különbséget kell tenni a tekintetben, hogy milyen feszültség alatt állnak és főleg, mekkora áramot (ampert) szállítanak. elektroszmog magas feszültségű 20KV-os távvazaték az egyik oldalon, a 400V-os a másik oldalonParadoxnak tűnhet, hogy egy Magyarország városaiban szokásos 20 kV-os távvezeték az utca egyik oldalán (a képen balra)  kevésbé sugároz, mint az utca másik oldalán húzódó háztartási feszültség alatt álló 0.4-es, 400V-os légvezeték (a képen jobbra)! És sajnos az utóbbiból van a legtöbb!  Miért? Egy (nagyon) kis fizika: ha eltekintünk a veszteségektől, akkor egy egyszerű képlet alapján könnyen belátható az ok: P=U*I azaz a Villamos teljesítmény [Wattban]= a feszültség [Voltban] szorozva a szállított áramerőséggel [Amperben]. Csak a példa kedvéért, ha egy 20 kV-os távvezeték 10 A-t szállít, ennek a kábelnek a teljesítménye a P=U*i képlet alapján 20000V*10A=200000VA=200kW. Ez a teljesítmény bekerül egy transzformátor állomásba, ahol a 20 kV, 400 Voltra csökken, míg az áramerősség 50-szeresére emelkedik, és a 10 Amperből, így 500 Amper lesz! A képlet most is helyes: 400V*500A = 200000VA=200 kW. Mi a probléma? Az, hogy az elektroszmog legtöbb gondot okozó változó mágneses terének indukciója nem a feszültséggel, hanem az áramerősséggel arányos! 

    További hátránya elektroszmog vonatkozásban a 400-voltos légvezetékeknek a 20 kV-tal szemben, hogy a kisebb feszültség miatt a szolgáltató, kisebb biztonsági védőtávolságot ( áthúzási kockázat kicsi ) alkalmaz, így a vezeték - kábel, a házakhoz és a talajhoz közelebb kerül telepítésre, mint az azonos teljesítményű 20 kV  vezeték. Elmondhatjuk, hogy azonos feltételek mellett, a legközönségesebb és a legtöbb helyen látható 400 voltos légvezetékek (pl. 6 madzagos)  erősebben sugároznak, mint a 20 KV-os távvezetékek! Persze ez nem azt jelenti, hogy a 20 KV-nak örülni kell, inkább mérni kell, mert a fenti fejtegetés csak azonos körülmények közötti összehasonlításban  igaz. Adott helyen, az elektroszmog mágneses mezejének szintje önmagában lehet tűrhetetlen, függetlenül attól, hogy mi a forrása. Ránézésre, a távvezeték adott élettérre gyakorolt hatása megállapíthatatlan, alapos méréssel határozható csak meg a biztonságos távolság vagy  nevezhető meg a védekezés egyéb lehetősége.

   • b) Nem sokkal jobb a helyzet az un. kötegelt kábelek esetében sem. A kötegelt kábeleket arról lehet felismerni, hogy hossztengelyük körül meg vannak tekerve, több szigetelt vezetéket fognak össze. elektroszmog - kötegelt kábel 400VAkár fa póznán is lógathatják őket, nem szépek, és ezek is sugároznak rendesen. A képlet a 20 kV -  400V transzformálását illetően ugyanaz, mint a légvezeték esetében, viszont a szigetelés és a tekert elrendezés következtében kisebb az elektroszmog terhelés, egy kicsit kevésbé sugároznak. (5-10%). Valódi előnyük lehetne, ha a szolgáltató maga árnyékolná ezeket nagy permeabilitású fóliával, vagy legalább is megengedné, hogy ezt más saját költségén megtegye. De nem engedi meg, mert attól fél (nem alaptalanul), hogy a kábel leéghet. A rendszerben már eleve tervezve van a veszteség, azaz a sugárzás. Hogy ez a sugárzás kicsi vagy nagy... az nézőpont kérdése; ha az emberek egészségét kell védeni, akkor kicsi; ha a szolgáltató védi a saját kábelét, akkor nagy. Ha valaki itt ellentmondást fedez fel, az nem véletlen.

   • c) Még a transzformátortól való távolság sem közömbös. transzformátor a ház előtt kötegelt kábelek becsatlakozvaA 400 voltos légvezetékben vagy kötegelt kábelben a transzformátortól való távolság növekedésével csökken az áramerősség, mivel az útvonalhoz tartozó háztartások becsatlakozása,  fogyasztása mérsékli azt. Az elektroszmog mágneses mezeje a szállító vezeték mentén annál intenzívebb, minél közelebbi területet vizsgálunk a transzformátorhoz képest. Az Ön lakása hova esik?

   • d) Még közelebb a házhoz, a legnagyobb probléma atranszformátor a lakás alatt transzformátorház, az odavezető kábelek, elosztó hálózatok a ház alagsorában, vagy esetleg a földszinten.  Közvetlenül a transzformátor fölötti/melletti lakásban, hacsak csoda nem történik, nagyon erős alacsonyfrekvenciás mágneses erőtér mérhető. Van amikor csoda történik és a transzformátor tekercselésének és árnyékolásának módja olyan, hogy a lakáson belül a mágneses térerőt nem emeli az elviselhetetlenség szintjére. De ez ritka. A méréssel  olykor még reménytelennek látszó helyzeten is lehet segíteni, transzformátor a ház előttmert ki lehet rajzolni a lakáson belül olyan területeket, amelyeken a sugárzás intenzitása lényegesen kisebb, mint a lakás más pontjain. Hasonló a helyzet a ház előtt lévő transzformátoroknál. Sok olyan házat látni, ahol régen nem pucoltak ablakot, ha az  transzformátorral nézett farkas szemet. - És lehet, hogy nem is fognak.
 2. Könnyen lehet, hogy vannak más elektroszmog források is a közelben.  Ilyenek lehetnek a földkábelek, a földre telepített transzformátor állomások stb., de lehetnek lakáson belüliek is. Ezek hatása egyenként, adott esetben  nem éri el a veszélyes mértéket, de együttesen lehet, hogy igen. Mind a külső, mind a belső - lakáson kívüli és belüli - elektroszmog forrásokat fel kell kutatni, elkülönítetten és együttesen meg kell határozni a sugárzások fajtáját, karakterisztikáját, polaritását és meg kell mérni az adott ponton érvényes összetett hatást. Különösen fontos a transzformátorok, villamos motorok, villamos főző-mosó eszközök... és társaik vizsgálata. 

 3. Hogy egy mágneses erőtér biztonságosnak tekinthető-e vagy sem, az nem csak az erőtér nagyságától függ. Bizonyos kutatások azt támasztják alá, hogy keletkező felharmonikusok, nagyfrekvenciás összetevők vagy a szikrák hatására keletkező energiamező kártékonyabb lehet az egészségre, mint maga az 50 Hz-es mágneses sugárzás. Megfelelő műszerrel mérhetők a felharmonikusok.  

 4. csecsemő elektroszmogbanA napszak nagyon fontos tényező! Kutatások igazolják, hogy a magas elektroszmog terhelés, a nagyobb mágneses tér az éjszakai órákban sokkal károsabb, mint nappal, mivel egyebek között drasztikusan csökkenti a melatonin hormon termelődését az agyban - és pusztán ennek, igen veszélyes következményei lehetnek.

 5. Az egészség szempontjából még az sem mindegy, hogy a távvezeték felől fúj-e a szél, vagy sem.  Újabb kutatások azt mutatják, hogy a korona kisülések a magasfeszültségű távvezeték - közelében képesek ionizálni a levegőt. Az ionizált levegő képes magához vonzani olyan részecskéket, melyek radioaktívak lehetnek. Ezért sem nélkülözhető a radioaktivitás mérése a munka során.

 6. Természetesen számos egyéb tényező is befolyásolhatja, hogy az elektroszmognak való kitettség milyen hatással van az egyén egészségére. Ilyenek, az általános egészségi állapot, a genetikai tényezők, a kor, mekkora az elektroszmog a munkahelyén, az iskolában, milyen vegyi anyagok vannak a környezetében, melyek káros hatását aktiválhatja az elektroszmog stb.

 7. Számos tényezőt még a tudósok sem ismernek, nagy a bizonytalanság és a határértékek körül.

Vannak ugyan hivatalos határértékek az elektromos és mágneses erőtérre vonatkozóan, de ezek azonnali sérülés kiváltására alkalmas nagyságokat jelölnek. Számos bizonyíték létezik azonban arra vonatkozóan, hogy messze a hivatalos szint alatti térerő jelentős biológiai hatással rendelkezik, különösen a VLF, EMF mágneses tér és a nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzás esetében. ld. biológiai hatások, elfogadható határértékek .
Hogyan csökkenthető az ablak alatt húzódó távvezeték mágneses sugárzásának hatása?

Általánosságban 5 módon járhatunk el:

 1. Csökkentjük a forrás energia-ellátását (nincs áram-nincs sugárzás)
 2. Leárnyékoljuk a forrást
 3. Saját területünket árnyékoljuk le
 4. Növeljük a forrás és a közöttünk lévő távolságot
 5. A fázis-eltolás elvén működő aktív védelmi rendszert építünk ki

Ha ott van egy távvezeték.... kevés lehetőségünk van, mivel maga az elektroszmog forrása nincs ellenőrzésünk alatt. Az első lépés mindenképpen egy megfelelő műszerekkel végzett alapos mérés kell, hogy legyen, meg kell tudni, valóban probléma-e az, ami annak látszik. Sokszor igen!  Emlékezzünk, hogy a sugárzás mértéke arányos a benne folyó áram (A) erősségével, négyzetesen és fordítottan aránylik a távolsághoz. Valójában csak azok a mérési eredmények relevánsak, melyek azon a helyen keletkeznek, ahol az ember időt tölt! Magas érték közvetlen a távvezetéknél nem számít, csak az, hogy mi mérhető a lakáson belül. Nyilvánvaló cél, hogy a fő életteret ( háló szoba, gyerek szoba, alvásra, tanulásra szolgáló területek) oda helyezzük, ahol a bejövő elektroszmog a legkisebb, tehát minél messzebb a távvezetéktől.

Linemen1. megoldás:  Jó idegzettel dokumentációkkal felvértezve meg lehet kísérelni az energia szolgáltató megkeresését, hangot adva a jogos aggodalomnak.  Ha a szolgáltató  akar, több dolgot is tehet, hogy csökkentse a sugárzás intenzitását:

 • Áthelyezi a légvezetéket (távolabb az otthonától, és még inkább földbe is) 
 • Átkonfigurálja a távvezetékeket, hogy  azok között jobb legyen a mágneses mező kioltásának hatásfoka (fázis-kioltás)
 • A szállított energia egy részét átirányítja másfelé, tehermentesítve a ház előtti kábel szakaszt.
Rossz hír: 

Tudtommal ez Magyarországon embernek még nem sikerült, csak a Hortobágyi Nemzeti Park madarainak! Azok ugyanis időnként nekiszálltak az áthaladó távvezetéknek, és megütötték magukat. TV, rádió, mindenki foglalkozott a rettenettel, és villámgyorsan földbe került a távvezeték. Nem a madaraktól sajnálom a földkábelt, hanem az embereket sajnálom, akiknek ugyanez nem jár!

Kecskemétről egyszer felhívott egy úr, azzal, hogy a ház előtt a transzformátorház... betegségek tömege a házban... "egyiknek sikerül, a másiknak nem - mondta -, a hortobágyi madaraknak sikerült, nekünk nem - igaz, itt csak emberek vannak..."

Csak annyit fűznék hozzá, hogy a szolgáltatók az ICNIRP ajánlására és az ezzel megegyező tartalmú magyar jogszabályi helyre hivatkozva  a megengedett 100 µT=100 000 nT mágneses indukció értékhez viszonyítanak. Ekkora térerő a trafóházon belül van! 


elektroszmog páncélszekrény faraday kalitka2.-3. megoldás: Ha elbukik a kísérlet (várható) akkor megfontolhatja az árnyékolást. Természetesen a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha a vezetéket, a sugárforrást  árnyékolnánk le.  Lehetetlen, mert a szolgáltató soha nem engedné meg (pl. kötegelt kábel esetén).  Az Ön otthonának az árnyékolása lehetséges, de nem nagyon praktikus. Komoly árnyékolási hatást elérni csak úgy lehetne, ha körbe-körbe, alul-felül bevasalná a házat - mint egy páncélszekrényt. Ráadásul nagyon drága lenne.   Mágneses árnyékoló anyagokból készült "ruhába" öltözni lehetséges, de megint nem túl praktikus megoldás. Persze vannak esetek, amikor csak valami ilyesmi kerülhet szóba, és a félmegoldás is jobb, mint a semmilyen - még ha ideiglenesen is.

Miért nem használható réz vagy alumínium fólia a mágneses árnyékoláshoz?

A helyzet az, hogy a mágneses árnyékolás, valójában egyáltalán nem árnyékolás a fogalom szokásos értelmében. Szemben azzal például, ahogy az ólom köpeny megállítja a röntgensugarakat, a mágneses árnyékoló anyag azáltal képez egy kisebb mágneses indukciójú teret környezetében, hogy ",magába irányítja" a mágneses erővonalakat. Az a fizikai tulajdonság, ami ezt lehetővé teszi, a "permeabilitás".

mágneses erővonalak a levgőbenA röntgen, a fény vagy hang hullámokkal ellentétben a mágneses erővonalak, kényszerpályán mozognak, az É-i pólustól a D-i felé.  Normál körülmények között ez a levegőn keresztül történik, mely közegnek a definíció szerint a permeabilitása "1". Ha azonban egy magasabb permeabilitású anyag van a közelben, a mágneses erővonalak, melyek ismerik a fizikát, a legkisebb ellenállás irányába haladnak és a nagyobb permeabilitású anyagon keresztül történő utazást választják, melynek köszönhetően a környező területen kisebb lesz a mágneses erőtér. Ez a dolog lényege! 

Néhány ismert anyag permeabilitása:

Levegő ........... 1
Réz ...... 1
Alumínium ... 1
Cink ............. 1
Ólom .......... 1

Nikkel .................. 100
Közönséges vas ... 200
Rozsdamentes acél ....... 200
Mágneses árnyékoló lemez ........ 4000

Mágneses árnyékoló ötvözetek* ....... 20,000+
Fémüvegek................. 1,000,000

* például  Mágneses Árnyékoló Fólia, MgStop Lemez

ember a csőbenA leghatékonyabb mágneses árnyékolás az, amikor a sugárforrást burkoljuk be célszerű módon és formával nagy permeabilitású árnyékoló ötvözettel, amint az az ábrán látszik. A láthatatlan mágneses erővonalak, melyek az É-i pólusból kiindulnak, a csövön/tégelyen belül a nagy permeabilitású anyag kis ellenállását kihasználva azonnal záródnak a D-i pólusnál. Így elvileg nem jut mágneses erőtér  kívülre. A transzformátorok árnyékolása szekunder módon ezen elv mentén valósítható meg a legnagyobb hatékonysággal.  Transzformátoroknál még ennél is fontosabb, hogy azok tervezésénél a tekercsek által keltett mágneses terek egymásra gyakorolt hatását úgy vegyék figyelembe, hogy az erőterek minél nagyobb részben kioltsák egymást.

mágneses árnyékolás a forráson kívülHasonlóképpen, ha az elektroszmog mágneses terének forrása nem zárható sem csőbe, se más alakzatba, tehát a forrás és a védendő terület egymástól távolabb van, a mágneses erővonalak számára az idealizált célszerű forma továbbra is a "cső" marad. A kívülről érkező erővonalak szerencsés konstelláció esetén a cső peremén keresztül haladva záródnak. Az elektroszmog mágneses árnyékolásánál minden esetben ezt a formát kell megközelíteni, amennyire csak lehetséges, különös gondot fordítva az élek íves kialakítására. A legtöbb mágneses árnyékoló anyag ugyanis speciális rácsszerkezeténél fogva igen érzékeny az éles hajlításokra. 

Fontos megjegyzés: A két ábra elvi vázlata mutatja a leghatékonyabb és leggazdaságosabb mágneses árnyékolási eljárást! 

Persze, ahhoz, hogy lehessen valamit konkrétan mondani, ismerni kell a mérési eredményeket, és a körülményeket, addig csak találgatni lehet.

4. megoldás: Távolságot növelni a távvezeték és a ház között sajnos lehetetlen. Nem lehetetlen viszont, sőt szinte az egyetlen helyi megoldás lehet, a házon belül megkeresni azokat a területeket, ahol az elektroszmog mágneses mezeje a legkisebb.

Mind az elektromos tér, mind a mágneses tér esetében igaz, hogy a sugárzás intenzitása a sugár forrás mellet a legnagyobb, távolodva tőle – a lineárisnál jobban csökken. Elméletileg, mint írtam, a legnagyobb veszélyt jelentő mágneses erőtér csökkenésének trendje szenderd vezetékek esetében négyzetes, tehát a távolság négyzetével fordított arányban csökken, valahogy így [square]:

elektroszmog mágneses erőterének csökkenése a távolság függvényében 

Amint az ábrából látszik, különböző tényezők hatására azonban a sugárzás intenzitását leíró görbe alakja, meredeksége változik. A konkrét elektroszmog térerő mértékeket, mind az elektromos tér, mind a mágneses tér vonatkozásában alapos mérésekkel lehet meghatározni. A mérést egyszerűnek gondolnánk, de nem az! Számos írott és íratlan szabályt kell betartani ahhoz, hogy például a pillanatról - pillanatra, akár hektikus módon változó külső forrásból származó pulzáló alacsony frekvenciás (50Hz) mágneses teret mérni, és az eredményeket értékelni lehessen. Meg kell állapítani, hogy a térerő/távolság görbe melyikével van dolgunk és azt is, hogy a görbék közül melyiknek, mely pontja vonatkoztatható az adott helyre.  Adott esetben még ez így végzett mérés sem biztos, hogy elegendő, szükség lehet 24 órás folyamatos mérésre is, melynek rögzített adatai számítógéppel  is kiértékelhetők.

És persze el lehet adni a házat..., ha a mérési eredmények és egyéb körülmények ezt indokolják.

elektroszmog aktív árnyékoló5. megoldás: Végül, elvileg meg lehet fontolni egy  aktív kioltó rendszer telepítését a távvezetékkel párhuzamosan. Ez a megoldás folyamatosan monitorozza a távvezeték sugárzását és ellenfázisban egy másik jelet táplál a segédvezeték-párba, mely a bejövő sugárzás nagy részét kioltja.  Ennek költség igénye  $10,000 és $50,000 között van átlagos körülmények között. Ezért is, elvi a megoldás. Az alábbi ábrán viszont látható, hogy a hatásfoka elég jó, mivel a 6-12 mG erőteret 2-3 mG-ra csökkentette. 

elektroszmog aktív árnyékolás hatásfoka
Melyik TV és számítógép monitor a legjobb?

Hosszú idő mérési tapasztalatai alapján mondhatom, hogy nem lehet általánosan kiemelni vagy elmarasztalni egy márkát vagy egy típust az elektroszmog kibocsátással összefüggésben. 

elektroszmog és TVJelentős különbség a CRT (katódsugárcsöves) és az LCD / plazma TV-k és monitorok között mutatkozik. Sem az LCD , sem a plazma TV-kben/monitorokban nincs olyan elektronika ( nevezetesen eltérítő tekercs ), ami az elektronsugarak vezérléséhez szükséges lenne - lévén, hogy más technológiáról van szó. A "lapos" képernyők előnye elsősorban a 15 kHz  körüli  mágneses tér hiányának következtében áll fenn. Az elektroszmog elektromos összetevőjének sugárzásával összefüggésben is az LCD előnye egyértelmű. Érdemes olyan készülékeket vásárolni (monitor), melyen a svéd TCO tanúsítványa megtalálható. 
elektroszmog GSM adó Hogyan védekezhetünk a GSM vagy más adótornyok nagyfrekvenciás sugárzásával szemben?

Szemben az elektroszmog mágneses összetevőjének árnyékolási nehézségeivel, itt sokkal egyszerűbb dolgunk van. Elvileg itt elég egy nagyon jó vezetőképességű anyagból egy folytonos burkolatot elhelyezni a védendő terület köré illetve a sugár forrás és a védendő terület közé. A folytonosság azért fontos, mert minden rés alkalmas arra, hogy a nagyfrekvenciás elektromágneses jelet beengedje a helyiségbe ( ahogy az elsötétített szobába egy pici lyukon interferrálva  bejön a fény ).  A 100 %-os fedés szerencsére szükségtelen, ha "megelégszünk" egy 90%-os csillapítással, akkor ez viszonylag egyszerűen megoldható. 

Számos anyag áll rendelkezésre a védelem kialakításához.  Vannak olyanok, amelyek elsősorban falak, plafonok burkolására, mások fény-áteresztőek, és ablakokra történő felszerelésre is alkalmasak. 

Léteznek speciális festékek, melyek vezetőképességüket a felhordás után is megtartják, így ezek sok helyen, a legegyszerűbb védekezési módot jelentik a nagyfrekvenciás elektroszmog ellen. 

Megjegyzés: a nagyfrekvenciás elektroszmog árnyékolására szolgáló anyagok az elektroszmog elektromos összetevőjének kiküszöbölésére is alkalmasak. Fordítva, már nem biztos, hogy igaz!

A földelésre és az elektromos árammal való nem kívánt kontaktus elkerülésére komolyan oda kell figyelni - hiszen itt még a festék is vezeti az áramot!

Hogy egyáltalán szükség van-e e féle védelemre, méréssel állapítható meg. Az alapos mérésnek azért is nagy fontossága van ebben az esetben, mivel a GHz-es tartomány elektromágneses hullámai interferenciái és a sugárzó antennák karakterisztikája következtében igen kis területen belül jelentős térerő-különbségek jöhetnek létre. A méréssel meg tudjuk határozni, hogy hol vannak a biztonságos területek és melyeket kell elkerülni, vagy hol célszerű eszközös védelmet alkalmazni.Miért olyan nehéz árnyékolni a gsm telefon sugárzását?

Először, nézzük a telefon tulajdonos oldaláról:
Ahhoz, hogy a rádiótelefon funkcióját betöltse,  muszáj sugároznia. A kibocsátott mikrohullámú jelnek el kell érnie a GSM adótornyot, azonkívül az adótoronyból kisugárzott jelnek is el kell érnie a telefont. A cél az, hogy a kommunikáció létrejöjjön, de minimalizáljuk a kisugárzott jel elnyelődését a testben - ami egyébként műszaki szempontból hatékonyságot rontó veszteség. Több módon érhető ez el:

 • Növeljük a távolságot a telefon és a test között.  A távolság növelése által csökken a telefonból, a testet ( praktikusan az agyat ) érő és így abban elnyelődő sugárzás mennyisége.  Kihangosítható készülék használatával egy módon megoldható ez a probléma.fülhallgató A másik megoldás lehet az un. hands-free mikrofon/fejhallgató használata.  Természetesen, ha   a telefont beszéd közben a nadrág vagy az ing zsebben tartjuk, akkor nem csökkentettük az elnyelt sugárzás mennyiségét, csak áthelyeztük máshova.   Természetesen minél távolabb van a telefon a testtől, annál jobb, annál kevesebb mikrohullámú elektroszmog terhelést kell a szervezetnek elszenvednie.  Hosszú headset zsinór és asztalra helyezett telefon jó kompromisszumnak tűnik. Talán még jobb, ha un. air-flow fülhallgatót használunk, ahol a hang csak egy vékony gumicsőben közlekedik a telefon és a fül között. .

 • Helyezzen el árnyékolást a telefon és a test között.  Számos típus létezik, melyek képesek csökkenteni a sugárzást mobiltelefon egyik oldalán. elektroszmog-védelem mobil telefonraTermészetesen ezt az eszközt a telefon és a fej közötti területre kell erősíteni. Az árnyékolónak legalább akkorának kell lennie, mint a telefonnak, mivel nem csak az antenna sugároz, hanem az egész telefon! Megjegyzendő, hogy ez a technika  csökkenti a telefonáló elektroszmog terhelést. Ugyanakkor a szoba tele van a telefon által kisugárzott mikrohullámú energiával, így a sugárzás nem eliminálható, és azok sincsenek kisegítve, akik a szobában ( gépkocsiban ) tartózkodnak mások telefonálása közben.  Persze ez közel sem akkora teljesítmény-sűrűség, mint ami az agyat érné, hagyományosan. Tehát mégis jó ez a megoldás! 

Miért olyan nehéz teljesen kiküszöbölni a mobiltelefon sugárzását?
Tegyük fel, hogy nincs mobil telefonja és teljesen le akarja árnyékolni a házát a külső elektromágneses jelektől.  Feltételezhetjük továbbá, hogy egy olyan helyen dolgozik, ahol nem kívánatosak a bejövő és kimenő jelek pl. kórház, adat központ, mozi, színház...) és minden bejövő és kimenő hívást blokkolni kell.. Sok árnyékoló anyag borítja a falakat és az ablakokat - és mégis meg tud szólalni a telefon! Miért?  A mobilok, a normál jelszint akár egymilliomod részével is beérik, és működni tudnak ilyen pici jelekkel is. 

1- Ezért az árnyékoló anyagnak nagyon magas csillapítási tényezővel kell rendelkeznie. Tipikusan el kell érje a 80 / 100 dB értéket a résen bejön a nagyfrekvenciás elektroszmog

2- Védeni kell a helyiséget a mikrohullámú "szivárgás" ellen, nagyon gondosan! A legkisebb rések, pici lyukak is képesek átjárót biztosítani a mikrohullámok számára. Minden olyan hely, ami nem árnyékolt, ilyen "szivárgó" terület. Szerencsére a legtöbb esetben nincs szükség ilyen mértékű védelemre, a mindennapi életben szükséges csillapítás könnyebben elérhető. Mikrohullámú sütő 

A mikrohullámú sütőről tudni kell, hogy sugároznak, nem is kicsit. Sugároznak, de nem csak 2450 MHz-es mikrohullámú frekvencián, hanem az 50 Hz-es hálózati frekvencián is. A mikrohullámú sütők és egyéb berendezések árnyékolásánál alapvetően mikrohullámok árnyékolását próbálják megoldani a gyártók - több kevesebb sikerrel. Kevés szó ( ha egyáltalán akármennyi is ) esik az alacsonyfrekvenciás mágneses tér kisugárzásáról. Ezek árnyékolása ugyanis a mikrohullámokénál sokkal nehezebb és költségesebb, mivel csak nagy permeabilitású ferromágneses anyagokból készült, tökéletesen záródó Faraday eleven működő kasznival lenne lehetséges. Ez olyan drágává tenné a gyártók szerint a berendezéseket, hogy senki nem venné meg őket.  Talán nem is lenne baj, gondolhatnák ... 

Jelenleg azonban léteznek, és szerény véleményem szerint fognak is (nekem is van) ezért a biztonsági távolságok meghatározásánál, mind a 

 • mikrohullámú tartományban, mind az
 • alacsonyfrekvenciás, 50 Hz-es hálózati frekvencián

vizsgálni kell a készülékeket. Mérni kell az elektromágneses tér felületegységre jutó teljesítménysűrűséget µW/m2-ben, továbbá az elektroszmog alacsonyfrekvenciás mágneses összetevőjét nT-ban vagy mG-ban.

Számos akkumulált tényező függvényében, a biztonsági távolság 2 - 4, olykor 10 méterig (kuka kategória), méterig terjed, és közel sem gömb-szimmetrikusan. Ugyanez vonatkozik a szomszéd sütőjére vagy indukciós tűzhelyére is, ezt is figyelembe kell venni, ha huzamos tartózkodásra alkalmas helyeket keresünk, illetve mérünk ki.

Az egyéb,  a mikrohullámok közvetett hatására vonatkozó hitbéli vitákhoz nem kívánok hozzászólni, csak talán annyit jegyzek meg, hogy a mikrohullámok hatásának kitett víz rács-szerkezete valóban megváltozik - viszont ez a folyamat reverzíbilis, a víz molekulák nem maradnak örökre olyanok!


A hivatalos határértékekről rövidenAz elektroszmognak, az elektromágneses sugárzásnak való kitettségre vonatkozó limiteket tartalmazó alábbi táblázatok különböző forrásokból származnak.  Ezek az információk nem szolgálhatnak alapul a biztonságos/nem biztonságos sugárzási szintek meghatározásához, mivel az elektromágneses sugárzás hatásait kutató tonnányi irodalom, köztük az epidemiológiai vizsgálatok, a WHO tanulmányai, az itt közöltekkel szemben, sok nagyságrenddel kisebb térerő-értékekhez társítják a biológiai hatásokat ( rák, melatonin elnyomás, DNS degeneráció, stb)  Világosan nem látható még, hogy mely határértékek képviselik közelítik legjobban a valóságot! Számos következtetést az embernek magának kell levonni - amit sajnos nem is nagyon nehéz megtenni. Tehát: 

TÁVVEZETÉKEK

Távvezetékek: EMF Normák and Iránymutatás az USA-ban
Állam ELEKTROMOS TÉR MÁGNESES TÉR
w/i R.O.W. Edge of R.O.W. Edge of R.O.W.
Florida 8 kV/m* 2 kV/m 150 mG* (max. load)
10 kV/m** 200 mG** (max. load)
250 mG*** (max. load)
Minnesota 8 kV/m
Montana 7 kV/m+ 1 kV/m
New Jersey 3 kV/m
New York 11.8 kV/m 1.6 kV/m 200 mG (max. load)
11 kV/m++
7 kV/m+
Oregon 9 kV/m
* 69-230 kV-os távvezeték.
** 500-kV-os távvezeték .
***  500-kV távvezeték közterületen [R.O.W.]
+ maximum autópálya kereszteződéseknél.
++ maximum magán utak kereszteződéseinél
R.O.W. = közterület.

SVÉD ELŐÍRÁSOK

A svéd előírások számítógép monitorokra
Svédország két mérési-eljárási és sugárzási normát ajánl:

1) MPR II, ELF és VLF tartományú elektromos és mágneses sugárzás szintjét és a statikus erőtér nagyságát határozza meg,  

2) TCO'95 (Swedish Confederation of Professional Employees (TCO) norma,  az újabb és szigorúbb előírás rendszer, ami a számítógép egészére és részeire is tartalmaz előírásokat. 

Frekvencia tartomány MPR II TCO '95
Elektromos mező:
DC: Statikus erőtér +/-500 V +/-500 V
ELF: 5 Hz - 2 kHz (Band I) up to 25 V/m up to 10 V/m
VLF: 2 kHz - 400 kHz (Band II) up to 2.5 V/m up to 1 V/m
Mágneses mező:
ELF: 5 Hz - 2 kHz (Band I) up to 2.5 mG up to 2.0 mG
VLF: 2 kHz - 400 kHz (Band II) up to .25 mG up to .25 mG
MPR II szerinti méréseket  50 cm  távolságból, 16 ponton, 3 különböző szinten kell végezni

TCO méréseit elölről 30 cm távolságban, a monitor körül 50 cm -es rádiuszban kell elvégezni. 
Source: The TCO Development Center 

ICNIRP GLOBÁLIS AJÁNLÁS

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. (ICNIRP) Nemzetközi Bizottság a Nem-ionizáló Sugárzás védelemről  - ajánlások
Kitettség ideje
(50/60 Hz)
Elektromos erőtér Mágneses mező
Munkahelyi: Egy egész munka nap: 10 kV/m 5 G (5000 mG)
Rövid idejű: * 30 kV/m 50 G (50000 mG)
Végtagokra: 250 G (250000 mG)
Lakossági: 24 óra, folyamatos: 5 kV/m 1 G = 1000 mG = 100 µT = 100000nT(**)
Napi néhány óra: 10 kV/m 10 G (10000 mG)
* Elektromos mező 10-30 kV/m:
[erőtér ( kV/m-ben)] x [kitettség időtartama órában] nem haladhatja meg a 80-at a nap folyamán.
Az egész testet érő mágneses erőtér, napi 2 órás időtartamot meghaladóan nem lehet 50 Gaussnál több
Source:ICNIRP
** Ez a legnagyobb probléma! Ez a mágneses erőtér, ami jogszabályba foglalt hivatkozási alap az elektromos szolgáltatók számára ahhoz, hogy ne tegyenek semmit, még akkor sem, ha a házban a trafóház fölött hullanak az emberek, mint a legyek...!

Itt csak egy rövid megjegyzés a mágneses tér "ajánlott" értékéhez (továbbiak-egészségügyi hatások):

 *Ami a WHO hivatalos kiadványaiban is megjelent - a leukémiával összefüggésbe hozható mágneses erőtér: 2 - 4 mG=200-400 nT, mindössze!!!
**Ahlbom & Feychting, már 1993 -ban közzétett tanulmánya szerint a 2 mG -3 mG elektromágneses erőtérnek kitett gyermekek esetében a rák előfordulása  2.7 -szer valószínűbb, mint a mágneses mezőn kívül;  a 3 mG és e fölötti térerő esetén ez a szám 3.8!


NAGYFREKVENCIÁS ( RF ) SUGÁRZÁS


A maximálisan megengedhető nagyfrekvenciás (RF) sugárzás szintje
Forrás: American National Standards Institute (ANSI) C95.1-1994
Home
ANSI (Uncontrolled) Ellenőrizetlen: olyan környezetre vonatkozik, amelynek az energia szintje nem ismert, vagy a személyek, akik ott tartózkodnak nincsenek tudatában az elektromágneses tér jelenlétének 
ANSI (Controlled) Ellenőrzött: olyan környezetre vonatkozik, melynek az energia szintje pontosan megmérhető, és mindenki az a

The ANSI kitettségi limit: 6 per (átlag)/ periódus. 

Megjegyzés: 30 MHz és 300 MHz közötti frekvencia tartományra vonatkozó határérték a legalacsonyabb. Ebben a frekvencia tartományban az emberi szervezet fokozottan képes elnyelni a sugárzást - azaz ez a frekvencia tartomány fokozottan veszélyes. 


ÖSSZEFOGLALÓ IRÁNYMUTATÓ HATÁRÉRTÉKEK AZ ÉPÜLETBIOLÓGIAI ELVEKNEK MEGFELELŐEN

Típus VLF-EMF E RF-NP RF-P
Mértékegység  [nT] [V/m] [µW/m2] [µW/m2]
Extrém >500 >50 >1000 >1000
Nagyon magas 100-500 10-50 50-1000 10-1000
Magas 20-100 1-10 0.1-50 0.1-10
Gyenge <20 <1 <1 <0.1

 • VLF= Nagyon Alacsony Frekvenciás mágneses tér [tipikusan 50/60 Hz]
 • EMF= Alacsony frekvenciás mágneses tér
 • E= Változó elektromos tér
 • RF-P (SBM-2008) = Pulzáló nagyfrekvenciás sugárzás
 • RF-NP (SBM-2003) = Nem pulzáló nagyfrekvenciás sugárzás

Az épületbiológusok ajánlásaik megfogalmazásánál figyelembe veszik az orvos-biológiai kutatások eredményeit, melyek az elektroszmog, az elektromágneses terek különböző formáinak az emberi egészségre gyakorolt hatásait lobby érdekektől függetlenül vizsgálják.Mágneses erőtér, konverziós tábla


µT mT mA/m A/m mG G
 µT 1 10^-3  795.8 0.7985 10 0.01
mT 10^3 1 7.96*10^5 795.8 10^4 10
mA/m 1.26E^-3 1.26E^-6 1 10^-3 1.26E^-2 1.26E^-5
A/m 1.257 1.26E^-3 10^3 1 12.57 0.01257
mG 0.1 10^-4 79.55 0.0796 1 10^-3
G 100 0.1 7.96*10^4 79.58 10^3 1

További példák

1 mG (milliGauss) = 100 nT (nanoTesla)
1 nT = 10 µG (microGauss) or 0.01 mG
100 microTeslas = 1 Gauss
1 microTesla = 10 mG
1 milliTesla = 10 Gauss    1 Tesla = 10 000 Gauss

1 nT = 1000 pT (picoTeslas) = 0.01 mG (10 microGauss) a legerősebb agyhullám 1000 -szer gyengébb!


Elektroszmoggal szembeni (túl) érzékenység, egészségügyi hatások, biológiai következtetések.


Egyértelmű, hogy az ember a technikai civilizáció létezésének rövid időszaka alatt nem szokhatott hozzá környezetének, „élőhelyének” az elektroszmog következtében előállott radikális megváltozásához. Ez a sugárözön, amiben él, nem természetes közege és a biológiai értelemben vett életéhez ezekre az energiákra nincs is szüksége. (A Schumann hullámok ügye egy egészen más kérdés!) Amire viszont szüksége van, az az, hogy a természeteshez közeli állapotban tudjon létezni, minél kevesebb elektroszmog szennyezést szenvedjen el. Nem csodálkozhatunk azon, hogy a természetellenes életkörülményeknek vannak mind rövid, mind hosszú távú egészségügyi következményei. Ezek annál kevésbé súlyosak, minél jobban közelítjük a természetes állapotot, és minél hatékonyabban védekezünk az elektroszmog károsító hatásaival szemben. Minél kisebb kitettségünk az elektromágneses sugárzásnak, annál jobbak az esélyeink. Milyen szimptómái vannak az elektromágneses sugárzásra való érzékenységnek: 

Rövid távú hatások

Neurológiai: fejfájás, szédülés, hányinger, koncentrálási nehézség, emlékezetkiesés, ingerlékenység, depresszió, szorongás, álmatlanság, fáradtság, gyengeség, remegés, izomgörcsök, zsibbadás, bizsergés, megváltozott reflexek, izom-és ízületi fájdalom, láb / lábfej fájdalom "Influenzaszerű" tünetek, láz. További súlyos következmények közé tartoznak a görcsök, bénulás, pszichózis és a szélütés.

Szívbetegségek: szívdobogás, ritmuszavarok, fájdalom vagy nyomásérzés a mellkasban, alacsony vagy magas vérnyomás, lassú vagy gyors szívverés, légszomj. 

Légzőrendszeri: arcüreggyulladás, hörghurut, tüdőgyulladás, asztma. Dermatológiai: bőrkiütés, bőrgyulladás, viszketés, égő érzés, arc kipirulás.

Szemészeti: fájdalom vagy égő érzés a szemben, a nyomásérzés a szem mögött, romló látás, úszkáló homályok, szürke hályog.

Egyéb: emésztési zavarok, hasi fájdalom, pajzsmirigy problémák, petefészek-fájdalom, a szárazság ajkaknál, a nyelvnél, szájnál, szemnél, nagy szomjúság, kiszáradás, orrvérzés, belső vérzés, megváltozott cukor anyagcsere, immun rendellenességek, hajhullás, fájdalom a fogakban, a tömések környékén, romlott, csökkent szaglás, fülcsengés. 

Hosszú távú hatások

Felnőtt kori rák, a daganatok, a gyermekkori leukémia, a mellrák, a DNS-ág törés, abnormális sejt szétválás, idegkárosodás, MS (SM), ALS, Alzheimer-és Parkinson-betegség, agyi károsodás, a melatonin  szint csökkenése, a vetélés... 

Biológiai mechanizmusok:


Neurológiai kölcsönhatások: König (1974) és Wever (1974) bizonyította, hogy az elektroszmog, itt az extrém alacsony frekvenciás elektromágneses sugárzás (ELF-EMF) már nagyon kis intenzitás mellett is befolyásolja az agyműködést. Blackman (1990) arra a következtetésre jutott, hogy kétségbevonhatatlan, hogy az elektromágneses sugárzás megváltoztatja sejtek kalcium ion homeosztázisát, már 0.08 µW/cm2 , mágneses tér esetén is - Schwartz at al. (1990). 

Kromoszóma torzulások: Tizennégy tanulmány számol be arról, hogy az elektroszmog, elektromágneses sugárzás ( itt.RF/MW)  jelentősen károsítja a kromoszómákat.   Heller és Teixeira-pinto(1959), Tonascia és Tonascia (1996), Sagripanti és Swicord (1986), Garaj-Vrhovac at al. (1990, 1991, 1992, 1993, 1998), Maes at al. (1993), Timchenko és Ianchevskaia (1995), Balode (1996), Haider at al. (1994), Vijayalaxmi at al. (1997), Tice, kampó és McRee (1999). 

DNS szál törés: Négy független laboratórium figyelt meg jelentős DNS károsodást - kettő közülük a cellurális telefonokkal összefüggésben - 1 µ W/cm2 elektromágneses sugárzás hatására létrejönni. Phillips at al. (1998). Lai és Singh (1995, 1996, 1997), Sarkar, Ali és Behari (1994), Verschave at al. (1994). 

Sejtek neoplasztikus (degeneratív) átalakítása: Balcer-Kubiczek és Harrison (1991) a mikrohullámú sugárzás hatásának kitett sejtekben talált az átalakulásra vonatkozó bizonyítékot. 

Oncogén aktivitás: Két laboratórium is kimutatja, hogy mobil telefon elektromágneses sugárzása jelentősen megváltoztatja proto oncogén aktivitást.  Ivaschuk at al. (1997) és Goswami at al. (1999). 

Melatonin csökkenés: Tizennégy tanulmány számol be arról, hogy az elektromágneses sugárzás az extrém alacsony frekvenciáktól (tipikusan 50 Hz) a teljes spektrumban a magas rádiófrekvenciákig bezárólag csökkenti a melatonin termelődését. Az extrém alacsony frekvenciás elektromágneses sugárzásnak (ELF) kitett személyekre vonatkozó tanulmányok egyértelműen jelentős kockázati tényezőnek tekintik a melatonin szint csökkenését. Wilson at al. (1990), Graham at al. (1994), Fa at al. (1998), Karasek at al. (1998), és Bruch at al. (1997, 1998, 1999a), Juutilainen at al. (2000) és Graham at al. (2000); Pfluger at al. (1996)(16.7 Hz) és földmágneses tevékenység, Bruch at al. (1999).  

Az immunrendszer meggyengülése az elektroszmog, elektromágneses tér hatására. A kutatók összefüggést találtak az immunrendszer meggyengülése és az elektroszmog, elektromágneses tér hatására bekövetkező kálcium ion szivárgás, Walleczek (1992) és a csökkent melatonin termelés között. Reiter és Robinson (1995). Cossarizza at al. (1993) rámutatott hogy extrém alacsony frekvenciás elektromágneses mezők emelték a spontán és PHA és TPA- által indukált  interleukin-1 és IL-6 termelést a perifériás vérkeringés területein. A mikrohullámú sugárzás hatásának kitett patkányok esetében jelentős csökkenést találtak a természetes ölő sejtek aktivitásában (NK sejtek), Nakamura at al. (1997). Quan at al. (1992) kimutatta, hogy a mikrohullámú sütőben melegített anyatej sokkal kevésbé véd az "E "coli baktériumokkal szemben, mint a hagyományos módon melegített tejek.   Dmoch és Moszczynski (1998) úgy találták, hogy a mikrohullámú sugárzás hatásának kitett munkások szervezetében csökkent az ölő sejtek száma és egyúttal kisebb T-helper/T-suspessor arány volt tapasztalható. Moszczynski et al. (1999) emelkedett IgG és IgA  szinteket és csökkent lymphocita és T8 sejt számot figyelt meg digitális RF jelekkel dolgozó munkások esetében. 

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS HATÁSÁRA:

 • MEGVÁLTOZIK A SEJTEK KALCIUM ION METABOLIZMUSA, 
 • SZIGNIFIKÁNSAN NÖVEKSZIK A KROMOSZÓMA ELTÉRÉSEK, A DNS SZÁL TÖRÉSEK SZÁMA, 
 • NÖVEKSZIK A SEJTEK DEGENERATÍV ÁTALAKULÁSA, 
 • CSÖKKEN A MELATONIN SZINT, 
 • NÖVEKSZIK AZ ONCOGÉN AKTIVITÁS ÉS 
 • AZ IMMUNRENDSZER MEGGYENGÜL.

EZ A FELSOROLÁS A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL KÉSZÜLT, MÉGIS EGY ÁTFOGÓ, MEGGYŐZŐ ÉS MEGDÖNTHETETLEN BIZONYÍTÉK HALMAZNAK TEKINTHETŐ ARRA VONATKOZÓAN, HOGY AZ ELEKTROSZMOG, AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS:

 • GENOTOXIKUS ÉS
 • KÁROSÍTJA A KROMOSZÓMÁKAT.

HA MINDEZT PÁROSÍTJUK A RÁK KIALAKULÁSÁNAK EPIDEMIOLÓGIAI BIZONYÍTÉKAIVAL,  MÉG MEGKERÜLHETETLENEBB  A KÖVETKEZTETÉS, HOGY

AZ ELEKTROSZMOG, AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS, MIVEL KÁROSÍTJA A KROMOSZÓMÁKAT:

 • RÁKKELTŐ ÉS
 • TERATOGENICUS

Az elektroszmog emberi szervezetre gyakorolt hatása alvás alatt .


Röviden: katasztrofális. Külső ritmizáló jelként hat az élő szervezetre, az agyműködést, a légzést, a szívritmust és a vérkeringést befolyásolhatja, a vér fizikai összetételét megváltoztathatja, a sejtek információcseréjét és ezáltal magát az osztódási folyamatot is megzavarhatja. Az elektroszmog által érintett területen TILOS aludni, vagy huzamosan ott tartózkodni, ha a térerő meghalad egy bizonyos értéket. Fontos, hogy legalább az alvás helyén még viszonylag kisebb intenzitású elektromágneses sugárzás esetén se kerüljön az ember feje ilyen zónába! Az eddig szerzett gyakorlati tapasztalatok is megerősítik a fentebb ismertetett észrevételeket.

Ha a helyváltoztatásra valamilyen okból ( számítógépes vagy villamos irodai, laboratóriumi gépekkel, ipari berendezésekkel zsúfolt munkahely, stb.) nincs mód, de az ott tartózkodó személy közérzetében vagy az orvosi leleteiben az elektroszmog vagy elektromágneses tér károsító hatásainak következményei már jelentkeznek, vagy az illető meg akarja előzni az említett problémák kialakulását, árnyékolás szükséges, az oldalon is megtalálható módszerekkel és anyagokkal. (Az árnyékoló anyagnak, az oldalon írott elméleti és gyakorlati megfontolásokank megfelelően, minden esetben takarnia kell a forrást, az ember és a forrás közé kell kerülni.) 


Szemfényvesztés helyett


Újabban a legtöbb problémát ( a földsugárzások közül a Szent György a LEY és a Vortexek mellett ) az elektroszmog, az elektromágneses sugárzás intenzitásának növekedése jelenti. Mint tudjuk, a legtöbb gondot okozó alacsony frekvenciás elektromágneses sugárzás elektromos összetevőjét vagy a rádiófrekvenciás sugárzást viszonylag egyszerűen, míg a leggyakoribb és legtöbb problémát okozó alacsonyfrekvenciás (50 Hz és felharmonikusai) mágneses teret, mágneses összetevőt csak igen nehezen és nagyon drágán, az oldalon is szereplő, vagy azokhoz hasonló, ferromágneses anyagokkal lehet árnyékolni.  

Lévén a probléma megoldása nem egyszerű, sokan próbálkozhatnak különböző praktikusabb (és olcsóbb)  módszerrel.  Hallok, látok, olvasok olyan próbálkozásokról, melyek arról igyekeznek meggyőzni a felhasználót, hogy a műszeres mérés során tapasztalt elektroszmog - beleértve a pulzáló mágneses erőteret és nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzást - nem hat károsan a szervezetére, ha az ő terméküket megvásárolja. Az ok:  az eszköz a szervezetre belülről hatva semlegesíti a káros sugárzást - hiába akad ki a műszer mutatója. 

Lehet, hogy ez üzletileg jó, az is lehet, hogy a meggyőző érvelés tudatilag képes önszuggeszció révén olyan hatást elérni, ami szubjektíve egy időre, hatékonynak érzékelteti az eszközt, a továbbra is, folyamatosan és változatlan effektív energiaszinten ható, káros elektromágneses sugárzás ellenére. Pedig az elektroszmog "transzmutációja" nem történik meg, sem kívül - mert műszerrel nem mérhető, sem belül - mert ennek az ellenkezőjét tapasztaltam meggyőző számú esetben.  

Be kell valljam, én ezekben a módszerekben nem hiszek! Lehet, hogy villamosipari végzettségem akadályoz meg abban, hogy hitelt adjak ilyen módszereknek.  Sem elméleti megfontolások, sem az elmúlt 20 év tapasztalati tényei nem indítottak arra, hogy álláspontomat megváltoztassam. Hogy ennek hangot adok, az mindazok védelmében történik, akik eljutnak erre a honlapra. Azt is megígérem, ha álláspontom változik ezt a tényt és az okát is, az első oldalon kiemelten fogom megjelentetni.

Az eszközök hatékonysága tehát műszeres méréssel nem igazolható - de ezt nem is állítják a gyártók és a forgalmazók sem.  A szervezeten belüli változások elérésének ügye pedig hitbéli kérdés. Senkinek nem akarom elvenni a hitét, bár a gondolkodó elmétől nem lehet elvitatni a lehetőséget, hogy levonjon bizonyos következtetést, még akkor is, ha hinni kényelmesebb lenne. 

Amit még hit és nagy kiadások nélkül meg lehet tenni, az a mérés és a védőtávolságok betartása! Elsőrendű célként mindenkinek ezt ajánlom. Ha a probléma így nem oldható meg, akkor érdemes tovább lépni az írottak szerint, vagy azokhoz hasonlóan.


Földsugárzások folyamatosan hatnak - bemérés és védekezés a sorrend.