Radiesztéziai szempontok a feng shui munkában


A radiesztézia és a feng shui kapcsolata, radiesztéziai szempontok.


A feng shui -ról számos könyv jelent meg, úgy gondolom, ezek kimerítően tárgyalják a feng shui "népszerű" vonalát, jelentős teret szentelve a bagua életterületeknek és a munka során alkalmazható eljárásoknak és a rendelkezésre álló eszköztárnak, így ezek érintőleges tárgyalását sem tartom ezen a helyen szükségesnek.

Mindegyik publikációban szerepel a sha qi, a negatív, vágó, támadó energiák gyűjtő fogalma, de csak nagyon kevés szerző beszél  a földsugárzás -okról, az elektroszmog -ról vagy ha úgy tetszik a gyilkos shar qi -ről. 

Bár a shar qi bővebb fogalom, célom felhívni a figyelmet, a shar qi, a földsugárzás -ok és az elektroszmog egylényegűségére, valamint az ezekkel kapcsolatos egészségügyi kockázatokra, a védekezés szükségességére. Szeretném továbbá kimondani azt, hogy a hagyományos feng shui praktikák nem, vagy csak korlátozottan működnek akkor, ha a feng shui elvek szerint rendezett terület   földsugárzásokkal, elektroszmoggal erősen terhelt.  

Határozottan állítom,  hogy radiesztézia -i felmérés és a szükség  tértisztítás nélkül nincs feng shui! A radiesztézia és a feng shui egymást átfedő társtudományok, csak a nyugati féltekén válnak ketté. De az a megállapítás, miszerint a radiesztézia a feng shui szerves része, ugyanúgy igaz! Ezért, egy feng shui térrendezésnek ki kell terjednie a földsugárzások, az elektroszmog és az ionizáló sugárzások felmérésére.

A földsugárzások helyének pontos ismerete és az egyéb műszerrel mérhető egészségkárosító sugárzások megléte vagy hiánya, nélkülözhetetlen  információt jelentenek a feng shui szakember számára ahhoz, hogy eszköztárát úgy használja megbízója érdekében, hogy semmiképpen ne ártson. 

Ártani pedig úgy lehet, hogy egy feng shui elvek szerint kifogástalanul elkészített terv alapján a hálószobában az ágyat mondjuk egy Szent György sávban elhelyezkedő kettős vízérrel terhelt környezetbe helyezteti úgy, hogy a gyerek feje pont a vízér kereszteződés fölött van. Ilyet nem csinál egy feng shui szakember? Honnan tudja a szakember, hogy a feng shui szempontjából tökéletesen alkalmas hely esetleg életveszélyes, mert például a szomszéd számítógépének katódsugárcsöves monitorja pont az alvásra kijelölt helyen gerjeszt pl. 4 mW/cm2-es elektromágneses térerőt. - ha ez nincs mérve, műszerrel?!

Példák tömegét lehetne felsorolni, de azt hiszem felesleges, mivel a helyzet annyira egyértelmű.  Egyet azért még megemlítek: a feng shui előszeretettel alkalmazza a tükröt  a hiányzó területek orvoslására. A feng shui is kerülendőnek ítéli a tükrök használatát azonban akkor, ha valaki az ágyból látná magát benne. A helyzet azonban ennél sokkal rosszabb abban az esetben, ha a hálószobában Szent György vagy Ley vonal halad át és a tükröt az északi vagy a keleti falra teszik. Ez olyan mértékben képes a sugárzást felerősíteni, hogy elviselhetetlenné válik a hálószoba, további egészségkárosodás kockázatát hozva magával. 

A feng shui eszköztára gazdag, ha ismeri a szakember a korlátozó tényezőket, akkor olyan módszert választ, ami az adott térre specifikus megoldásokkal oldja meg a térharmonizációt úgy, hogy nem veszélyezteti a lakók egészségét.. Emlékeztetőül az alábbi ábra:

Földsugárzások elhelyezkedése (példa)


lakószoba földsugárzásokkalvissza

Milyen energiákról van szó, amelyektől meg kell tisztítani a bagua életterületet ahhoz, hogy aktivizálhassuk a jó qi-t:

Shar qi: a legártalmasabb energiafajták gyűjtőfogalma, aminek felkutatása a régi feng shui mesterek legelső feladata volt, amikor lakóhelyek számára alkalmas területeket kerestek. A shar qi jelenléte ( földsugárzás és társai) az emberi tartózkodásra alkalmatlanná tehetett bármely előzetesen kiszemelt helyet. Ezt a szakvéleményt akkor, messzemenőkig figyelembe is vették. Ide tartoznak másrészről azok a negatív energiák is, amelyekből igen sok található a temetők környékén, rituális helyeken ... De ezek a szellemtudományokra tartoznak, nem a mi témánk! A földsugárzás - elektroszmog típusú shar qi ellen elsősorban az általuk érintett területek elkerülésével másodsorban mind energetikai, mind informatikai védelemmel rendelkező  térharmonizátor alkalmazásával tehetünk. (Sajnos korlátozottan alkalmazható.)

A szellemtudományok témakörébe tartozó shar qi ellen pedig a távolkeleti eljárás szerint,  a Menny Előtti elrendezésű, lakótéren kívül elhelyezett bagua ad bizonyos védelmet. Kombinált felhasználásuk célszerűbb.

Sha qi: megkülönböztetendő a shar qi-től, ez annál lényegesen "kellemesebb" és az általánosan ismert feng shui praktikákkal befolyásolható, vágó energiákat képviseli. Jómagam ebbe a kategóriába tartozónak ítélem a struktúrasugárzásokat is.


Feng shui eszközök és a geopatikus sugárzások kapcsolata.

A nem megfelelő helyre tett feng shui eszközök képesek a teret kedvezőtlen esetben úgy befolyásolni, hogy ott is legyenek negatív radiesztézia -i terek, földsugárzás -ok, ahol eddig nem voltak. Honnan tudjuk, hova tehetjük és hova ne? Radiesztézia -i mérésekkel kell megállapítani azoknak a negatív radiesztézia -i tereknek a helyét, ahova nem kerülhetnek ilyen eszközök. 

Térmágia.

Most csak röviden annyit, hogy a feng shui legalább annyira mágia, mint amennyire egzakt! Akár így gondoljuk, akár nem, módszerei, "finomságai" alkalmazásra kerülhetnek a tiszta térben. ( A térmágia, fehér mágia, nem árt senkinek, csak egy olyan pozitív energiateret hoz létre, amiben az adott életterülettel összefüggő kívánságok megvalósulhatnak. ) Később az oldalt ki fogom bővíteni ezzel a témakörrel.Földsugárzások folyamatosan hatnak - bemérés és védekezés a sorrend.