Milyen kérdésekkel találkozik a radiesztéta?

Vannak a radiesztézia szerint pozitív helyek is a lakáson belül?


Bizonyos földsugárzás -ok, bizonyos feltételek mellett lehetnek pozitívak, gyógyítóak, energetizálóak. Ezek a radiesztéziai terek, szigorúan a földsugárzások energetikai rendszerében maradva, kivétel nélkül minden esetben pozitív polaritással rendelkeznek. Ilyenek a LEY struktúra pozitív interferencia vonalai és a Szent György vonalak. Nagyon lényeges azonban tudnunk, hogy az adott helyen milyen intenzitású térenergiákkal van dolgunk. Ha erősebbek vannak jelen, akkor csak 5 - 10 perces tartózkodás javasolható, ha kevésbé intenzív a sugárzás, akkor akár 30 - 45 perc is lehet a bennük eltöltött idő. Figyelembe kell venni azt is, hogy az illető, aki ki akarja használni a szélesebben értelmezett földsugárzások pozitív hatásait, milyen helyen feküdt ezt megelőzően, milyen sávlenyomatok mérhetők az aurájában. Miért fontos ez? Azért, mert ha addig pozitív polaritású földsugárzások hatásának volt kitéve a kérdéses személy, értelemszerűen kerülendő a LEY (+) és a Szt. György vonal, még rövid időre is. Az emberi tartózkodásra legalkalmasabb hely polaritása (mindenki számára) "semleges", tehát nincs töltése. A LEY ill. Szt. György struktúra közelében a lakáson belül a legtöbb esetben találhatók és kimérhetők olyan speciális területek, térörvények, amelyek átmérője nem nagyobb fél méternél (sok esetben 30 cm sincs), de jó hatással vannak az emberre. Ezek között az energia-tölcsérek között szerencsés esetben találni olyat, ami relaxációra, meditációra, feltöltődésre ... öngyógyításra különösen alkalmas. Ezeket aktuálisan, személyre szabottan kell kimérni az adott helyen. Említést érdemel a Curry háló pozitív polaritású területei, amelyekben viszont bármeddig tartózkodhatunk. Itt nem a sávok által érintett , hanem a sávok által határolt területekről van szó!

Mire jók ezek a pozitív radiesztéziai helyek?


Jobban képes a gyerek tanulni, jobban tudunk meditálni, relaxálni, jobban működik az agykontroll, ... de vannak extrém, nagy energiájú területek, ahol gyógyulások történhetnek. A lényeg, hogy ezekben a terekben csak rövid ideig lehet tartózkodni, mert a sok itt megárt. A templomok oltárhelyeit hagyományosan Szt. György vagy LEY keresztben jelölik ki mégpedig úgy, hogy ott lehetőleg egy kettős vízér radiesztéziai hatása is érezhető legyen. A miséző pap aurája a szertartások alatt csodálatosan feltöltődik... lakni azonban egy ilyen helyen TILOS. Mit lehet tenni? a költözésen kívül , a sávokat el kell kerülni és az energiákat, amennyire kehet, árnyékolni kell.

Spontán gyógyulások


A világon mindenhol találhatók gyógyhatású helyek, búcsújáró helyek stb. Ezek közül (tudomásom szerint) egyik sem lakóházban van. Egyszerűen azért, mert ilyen helyen nem lehet élni, ezek nem emberi tartózkodásra alkalmas területek - ezek szakrális helyek!

Milyen összefüggés van a negatív radiesztéziai terek, a földsugárzások és a bőr ráncosodása között?


A negatív radiesztézia -i terek egyes konstellációiban a bőr minden kozmetikai praktika ellenére elveszti nedvességtartalmát, ráncosodásnak indul, ritkább esetben megnyúlik ( ez történik földsugárzás nélkül is, de miért segítsük elő? ). Ez a kérdés a többi egészségügyi kockázat mellett jelentéktelennek tűnik, de mivel sokakat érdekel , szót kellett róla ejteni - de csak ennyit. A földsugárzások közül paradoxnak tűnő módon ebben a tekintetben a vízerek hatnak a legkedvezőtlenebbül.

A meddőségnek, a spontán vetélésnek lehet elősegítője a földsugárzás?


Kísérleti tapasztalatok igazolják a feltevést. Szignifikáns a spontán vetélések gyakorisága negatív radiesztézia -i terek esetén...csakúgy, mint a kívánt terhesség elmaradása. A magzat sem bírja a földsugárzás -ok geopatikus stresszét!

Összefüggés az impotenciával.


Lehet ! Elsősorban a pszichés eredetű zavarban szenvedők tehetnek sokat magukért akkor, ha semleges helyre telepítik fekhelyüket.

A családi veszekedéseknek, a válásoknak mi közük a Szent György hálóhoz?


A lakások nagy részében megtalálható ez a sugárzás típus. Egyes adatok szerint a válások 80 %-ban olyan lakásokban történnek, ahol a Szent György háló , LEY struktúra valamely interferencia vonala jelen van... A Szt. György pozitív energiája túltölti a szervezetet, az emberek idegessé, türelmetlenné, intoleránssá ... válnak, a házastársak "kézenfekvő módon" egymáson vagy a gyerekeken vezetik le sokszor megmagyarázhatatlan feszültségüket.

Radiesztézia vagy feng shui térharmonizációt kell először csinálni?


A radiesztéziai felmérésé az abszolút elsőbbség. A teret előbb fel kell mérni és a földsugárzásoktól az adott lehetőségeken belül meg kell tisztítani, utána biztonságosan "fengshuizható". Tudni kell, hogy az adott térben HOL és MILYEN térenergiák vannak jelen, mi az amit el lehet és KELL kerülni és mi az, amit árnyékolni kell. Először meg kell teremteni az egészséges életteret, ki kell jelölni a huzamos tartózkodásra alkalmas helyeket (ágy, íróasztal...) és csak kizárólag ezt követően kerülhet sor a feng shui elvek és eszközök alkalmazására. Ha egy feng shui tanácsadónak egy adott helyen az ágyat a feng shui elvek szerint "tökéletesen" sikerült elhelyeznie, de megbízója fejét egyidejűleg egy kettős vízérbe is sikerült belelógatnia - - - én azt tanácsolnám a megbízónak, hogy hagyja faképnél a feng shui elveket és inkább éljen még sokáig egészségesen. Radiesztéziai munka nélkül ne végezzünk feng shui térharmonizációt. A radiesztézia a feng shui része - és mindig is az volt, de erről sok ( és tisztelet a kivételnek ) feng shui tanácsadó megfeledkezik.

Mi van akkor, ha feng shui eszközöket, pl. kristályt geopatikus zónába tesszük?


Ott is lesz (lehet) földsugárzás, ahol addig nem volt, mert képesek "felgerjeszteni a teret". Ilyenek tipikusan a tükrök, a csillogó felületek, a kristály és kisebb mértékben a fém szélcsengő. Tudni kell, hogy hova helyezzük őket. A felgerjeszthető földsugárzások pedig jellemzően a LEY ill. Szent György struktúra elemei.

Melyek a legveszélyesebb sugárzások?


Nem lehet meghatározni, adott szituációban, adott személyre vonatkoztatva lenne vizsgálható - elvileg. Vannak gyorsan észlelhetőek, vannak alattomosak - utóbbiak a veszélyesebbek,  éppen ezért. 

Van-e műszeres földsugárzás mérés?


Nincs, még nem fejlesztettek ki olyan eszközt, ami képes lenne közvetlenül - fizikailag mérni őket. Még a NASA-nak sincs ilyen műszere, de "vannak" egyesek, akik "rendelkeznek" ilyen eszközzel. Én magam is láttam "ilyeneket", még azt is láttam, hogyan "mérnek" velük... Az eszközök az objektivitás látszatával a MÉRÉSBEN NEM VESZNEK RÉSZT. Nem is érdemes erről beszélni, mert ezáltal már túlértékeljük a kérdést. Arról viszont igen, hogy fiziológiai változásokat a tudósok mindig is ki tudtak mutatni. A a mérő műszer , a "receptor" itt maga az ember, a fiziológiai változásokat pedig már a tudomány is képes mérni.

Mi a geopatikus stressz?


Az a stressz, amit az emberi szervezetben a föld-energiák okoznak. A Föld és az atmoszféra bizonyos rétegei között egy állandó, 7.83 Hz frekvencián rezgő, elektromágneses mezőt találunk. Ez a 7.83 Hz -es elektromágneses mező alapvető tényezője természetes környezetünknek. Ennek a hullámhossznak a tartós eltérülése, torzulása egy adott helyen geopatikus stresszt okoz, ami gyengíti az immunrendszert és ha a normálistól eltérő frekvenciának hosszabb ideig való kitétel esetén, egyebek között degeneratív betegségek kialakulását idézheti elő. Az a stressz, amit a földsugárzások ingersávjai okoznak a szervezetben fiziológiai és pszichikai síkon - geopatikus stressz.

Radiesztézia és elektroszmog


Radiesztéziáról beszélve, alapvető fontosságúnak tartom az elektromágneses sugárzások kérdésének kimerítő tárgyalását. Radiesztéziával foglalkozó szakemberként ki kell mondani, hogy az ionizáló sugárzások mellett az emberi szervezetre a legveszélyesebb energia fajta az elektromágneses sugárzás - amennyiben annak egységnyi területen mért intenzitása meghalad egy bizonyos szintet. Szabványokról itt nem szeretnék beszélni, elég ha annyit megjegyzünk, hogy a szabványok országonként eltérnek és a különbség akár nagyságrendnyi is lehet! Többféle mérési eszköz létezik, vannak olyanok, amelyek az elektromágneses sugárzás elektromos és mágneses összetevőit külön külön is tudják mérni, vannak amelyek nem. A probléma ott van, hogy egyesek rendkívül demonstratív módon, akár alumínium fólia segítségével igazolni tudják, hogy a V/m-ben mért ELEKTROMOS!!! TÉRERŐ hogyan csökken az alumínium fólia közbeiktatása esetén, mondjuk a nyitott konnektor előtt. Igen ám, csakhogy az elektroszmoggal kapcsolatban nem az elektromos, hanem a gyakorlatilag mindenen áthaladó MÁGNESES ÖSSZETEVŐ!!! jelenti azt a komoly (élet)veszélyt - adott esetben - amire az elektroszmog említésekor asszociálnunk kell. Törekedjünk olyan mérési eredményre is, ami µW/m2 -ben meghatározásra kerül, mivel itt egy adott területen (m2) mérhető elektromágneses teljesítményről kapunk tájékoztatást - EGYÉRTELMŰEN.  Ha nincs ilyen műszer, akkor ragaszkodjanak a Gauss érték megadásához. NAGYON FONTOS: A NAGY ENERGIÁJÚ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁST ( csak elrettentésnek említem: távvezetékek, trafóházak....) SEMMILYEN RADIESZTÉTA, SEMMILYEN MÓDSZERREL NEM TUDJA KIKÜSZÖBÖLNI! Az egyetlen megoldás ezeknek a kimért területeknek a kikerülése illetve szerencsés esetben a házon belüli források esetében, az elektromos hálózat ellenőrzése és javítása! De ez szakipari munka. 

Radiesztéziai védelem: belső?


Ez a belső erő fejlesztésének, a jógának, a tai qi-nak, a qi gong-nak, ... a mozgásnak, a sportnak, ... az egészséges életmódnak, ... a vegetáriánus étrendnek, ... a belső békének, a stressz-mentes életnek, ... a meditációnak, a relaxációnak, a pozitív gondolkodásnak az útja, ...a tiszta szellem útja. A legjobb út, mert az egészséges aura megvéd a földsugárzások hatásaitól is. Sajnos nagyon kevés olyan aura létezik, amelyben a belső erő kisugárzása miatt nem mérhető földsugárzás sávlenyomata. Minden egyéb védelem alkalmazása ellenére erre kell törekednünk, "... ezen az úton egyetlen lépés sem veszik kárba." 

Radiesztéziai védelem: külső?


Itt úgymond, "foglalkozunk" a földsugárzásokkal, igyekszünk elkerülni őket illetve elhárítani a geopatikus ártalmakat.


Radiesztéziai eszközökkel mekkora területet mentesíthetünk a földsugárzás októl?


A hatásos eljárás célja nem lehet nagyobb terület védelme, mint amekkora kb. egy francia ágy!!! A szórt védelmi erőtér még ad bizonyos védelmet nagyobb távolságban is, de én a hatásos védel lehetőségéről beszéltem. Minden más ( nagyobb területre vonatkozó védelem ) törekvés elméletileg és gyakorlatilag is hibás. Ez természetesen adott védelmi egységre, behatárolt területre értendő. Az esetek 1 %-a alkalmas összesen arra, hogy eszközökkel hatékonyan befolyásoljuk az adott helyen a geopatikus zónákat!


Mi a legjobb "népi" radiesztézia i védelem a földsugárzás ok ellen?


Minden éjszaka máshol! Mindig máshol, ez a lényeg - persze nem minden esetben alkalmazható, de elsősegélynek a legjobb!

A radiesztézia foglalkozik a struktúrasugárzásokkal is?


Igen. Bizonyos geometriai alakzatok, anyagok ( ide értve a használati tárgyak közül a tükröket, kristályokat, fémes csillogó felületű tárgyakat, a páratlan számú, hasonló alakú hengeres tárgyakat, modell piramisokat stb.) keltette sugárzások gyűjtőfogalma. Egyes konstellációkban a földsugárzás -okat megszégyenítő negatív energia-koncentrációt tudnak létrehozni, úgymond felgerjesztik a teret. A földsugárzás -ok kivédésére használt eszközök csaknem mindegyike ilyen (már amelyik működik) azaz a struktúrasugárzás révén előállott ellen erőtérrel hatnak. A probléma egyebek közt az velük, hogy nem képesek a tér potenciáljainak, a sugárzás intenzitásának változásait dinamikusan követni és ennek megfelelően "módosítani" a saját erőteret, így akkor is "nyomják" az erős energiát, amikor arra éppen nincs szükség. A földsugárzás -ok erőterei általában nem statikusak!!! Mellesleg jegyzem meg, hogy a nagyobb problémát az okozza, hogy általában igen rövid idő után beszüntetik működésüket, feltöltődnek - ugyanakkor elaltatják az immunrendszert, mivel "az" úgy hiszi, hogy lazíthat, mivel a védelem örök időkre megoldott. A probléma tehát nem olyan egyszerű, semmint azt egyszerű struktúra sugárzásokkal orvosolni lehetne.

A radiesztézia , a földsugárzás mérés összefüggése a radioaktivitással?


A radioaktív sugárzások mérése sok esetben indokolt. Nem radiesztézia -i módszerekkel, hanem Geiger-Müller számlálóval kell mérni, de a radiesztézia -i munkának ez is része. Ha itt nem kapunk megfelelő értékeket, sajnos a legtöbb esetben a költözést kell javasolni. Ha a sugárzás forrása jól behatárolható - például a padló alatti vagy a födém szigetelésére használt kohósalak esetében - a sugárzó anyag eltávolítása után lehet folytatni a feladat végrehajtását. Egyéb esetben bármiféle árnyékolásnak, pláne feng shui gyógymódoknak a gondolata még csak fel sem merülhet! Ez  a legelső munkafázis!!

A radiesztézia és a negatív green.


A népszerű spirituálisan formák, mint amilyenek a például a piramisok, a kupolák stb., energia kibocsátó alakzatok. Úgy vannak megalkotva, hogy bizonyos kommunikációs vivőhullámot generáljanak, amit Chaumeny és De Blizal negatív greennek nevezett el. (Ez olyan, mint mikor a nagyfrekvenciás rádióhullámok továbbítják moduláció révén a hanghullámokat - így az információkat - a hallgatókhoz.) A Negativ green rezgésének a minősége rendkívül erős kommunikációs erőteret hoz létre és megkönnyíti az ima célba jutását. Kiderült azonban, hogy a negatív greennek van egy másik tulajdonsága is, ami miatt viszont nagyon káros az ember egészségére, ha tartósan éri a szervezetet. A spirituális energiamezőkben csak a horizontális összetevő van jelen, a vertikális, ami a veszélyt jelenti, ki van iktatva - a templomon kívül azonban megjelenhet - és meg is jelenik! 

Telekvásárlásnál melyik földsugárzás típust kell főleg vizsgálni?


A Szent György - LEY vonalakat. Ne legyen Szent György- Ley hálóstruktúra vagy kereszteződés a házban, vagy lakásban, de lehetőleg a közvetlen szomszédos ingatlanban sem. Meg kell vizsgálni, hogy a szomszédos ingatlanokon a háló interferencia vonalai közül melyek találhatók. Ha a házban a Szent György hálórendszer valamelyik eleme megtalálható, meg kell nézni, hogy az milyen széles és a hozzá tartozó LEY vonal milyen távolságra van, mert ebből lehet megállapítani, hogy a Szent György háló melyik elemével van dolgunk. Sajnos egyre kevesebb (szinte alig van) ingatlan mentes teljes mértékben a Szent György - LEY hálórendszer sugárzásától, tehát tudni kell, milyen intenzitású negatív radiesztézia -i térről, sugárzásról van szó az adott területen. A ház külső falainak kijelölésénél ezeket kell elsősorban figyelembe venni.

Milyen két ismérvvel rendelkező radiesztézia i térben nem laknék semmi pénzért?


Szempontjaim a következők: 1) A ház, vagy lakás körzetében ne legyen magasfeszültségű  távvezeték, trafóház vagy átjátszó-antenna ( Mobil szolgáltatók), mikrohullámú rendszer. Itt elektromágneses sugárzásokról van szó, melyre vonatkozóan léteznek szabványok is szerencsére, de a helyzet ellentmondásos és kérdés betartják-e őket egyáltalán.  2) A gamma háttérsugárzási szint ne legyen nagyobb, mint 0,21 µ Sv/h. ( ideális: 0,07...0,14 µ Sv/h. ). Amennyiben itt átlagolt méréssel, a határértéknél magasabb számokat mutatna a műszer, semminek nincs sok értelme a továbbiakban. Másik ingatlant kell keresni. A radioaktív sugárzások hatását nem kell bemutatni, egyértelműek. 3.) Ne legyen olyan összetett geopatikus tér, amivel nem tudok mit kezdeni.