Védekezés a földsugárzások káros hatásaival szemben


A földsugárzások elleni védekezés elvei és eszközei


A védekezés elvei

Alapvetően beszélhetünk belső és külső és természetes védelmi rendszerekről és az utóbbin belül megkülönböztethetünk szubjektív és objektív védelmeket. Ezeken túlmenően, döntően az objektív védelemen belül, említést kell tennünk a földsugárzások energetikai és informatikai összetevőiről, melyeket a védekezés rendszerének megtervezésekor figyelembe kell venni.

Belső

Ez a belső erő fejlesztésének, a jógának, a tai qi-nak, a qi gong-nak, ... a mozgásnak, a sportnak, ... az egészséges életmódnak, ... a vegetáriánus étrendnek, ... a belső békének, a stressz-mentes életnek, ... a meditációnak, a relaxációnak, a pozitív gondolkodásnak az útja, ...a tiszta szellem útja. A legjobb út, mert az egészséges aura megvéd a földsugárzások hatásaitól is. Sajnos nagyon kevés olyan aura létezik, amelyben a belső erő kisugárzása miatt nem mérhető földsugárzás sávlenyomata. Minden egyéb védelem alkalmazása mellett  célszerű a belső erőt növelni, és ahogy a Bhagavad Gita írja íja a jógáról "... ezen az úton egyetlen lépés sem veszik kárba."

Külső

Itt  "foglalkozunk" a földsugárzásokkal, igyekszünk elkerülni őket illetve elhárítani a geopatikus ártalmakat.

Természetes

Ebben az esetben kimérjük  a földsugárzások helyét és ezek ismeretében elkerüljük a geopatikus zónákat. Közömbösítésre, semlegesítésre semmilyen eszközt nem használunk. A mai viszonyok között ( amikor kevés ZEN mesterrel találkozom jártomban-keltemben ) ezt a módszert tekintem az elsődlegesnek. Egyéb eszközök alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha nincs elég földsugárzás, elektroszmog - mentes tiszta tér. Az eszközös védelmek hatásfoka azonban kicsi, és alkalmazásuk lehetősége igen korlátozott. 

Szubjektív

Az erősen materialista agynak esetleg nehéz elfogadni azt, amiről itt említést teszek. Nevezetesen léteznek magas szellemi szinten álló és spirituálisan képzett személyek, akik szimbólumok alkalmazásával ill. egyéb mentális technikákkal képesek bizonyos földsugárzások erőtereit néhány perctől néhány óráig (kivételesen napig) terjedő időszakra eltüntetni. 

Gyakorlati haszna ennek akkor van, ha valaki ezt minden nap képes megtenni és legalább az alvás idejére más erőtérrel semlegesíteni bizonyos  földsugárzásokat. Ha valaki erre képes, az már szinte biztos, hogy a "Belső" úton is jár egyúttal és jó irányba halad. Hangsúlyozom, hogy a műszerekkel mérhető erőterekre ez nem vonatkozik.

Egy magas szinten álló prananadi mester megkért teszteljem le az Ő képességeit ezen a területen. Megtettem: voltak szimbólumok, amelyek teljesen hatástalanok voltak a földsugárzások ott található típusaira, de volt olyan, ami hatékony volt. A hatás 3 napig (mint a mesében) volt észlelhető, aztán visszaállott az eredeti helyzet. Feltételezésem szerint, az alkalmazott technika a földsugárzás informatikai aspektusát blokkolta és így a földsugárzás (itt a Hartmann)  mérhetősége került gátlás alá. Mit bizonyít ez? A földsugárzások közelebb vannak a szellemhez mint az anyaghoz! Minden olyan védelmi rendszer - próbálkozás, ami figyelmen kívül hagyja ezt a tételt,  kudarcra van ítélve.

Olyan eszköz - módszer, ami nem képes spirituális energiákat megkötni és ott tartani, nem működhet, egyszerűen a jelenség természetéből fakadóan. Materiálisabban fogalmazva, itt nemcsak energiaformákról van szó ( melyek anyagi természetűek és fizikai folyamatokkal többé-kevésbé modellezhetőek ), hanem információkról is, amelyek már szellemi természetűek és ezek azok, amelyek modulálják az energia-minőségeket.

Objektív

Látható, három dimenziós anyagi világunkban, a földsugárzás (ok) befolyásolásához célszerűen olyan eszközöket kell alkalmaznunk, amelyek ezzel a három dimenziós világgal kölcsönhatásba tudnak lépni, ugyanakkor kapcsolatuk van a spirituális világgal. Ezért, ha a földsugárzások ingersávjait el akarjuk kerülni, elsősorban ki kell mérnünk a geopatikus zónákat,  másod sorban olyan eszközöket alkalmazhatunk, melyek kölcsönhatásba léphetnek a földsugárzások energiáival - mégpedig számunkra előnyös módon. Ezek a módszerek segítenek bennünket abban, hogy egy optimális energetikai és informatikai térben egészségesen és sikeresen élhessünk. ( Megjegyzés: nincs feng shui radiesztézia nélkül!!!) 

Energetikai aspektus

A különböző földsugárzás típusok energia-intenzitása között hatalmas különbségek lehetnek. A legnagyobb energiaszintet képviselő földsugárzások a Szent György vonalak és a LEY struktúra elemei önmagukhoz képest is rendkívüli differenciákat mutatnak az egyes területek között, de még maguk a sávok sem homogének és a szélei még csak nem is mindig egyenesek.  Szerencsére a legnagyobb energiát képviselő vonalakból Magyarország területére csak néhány jut és az azonos szintet képviselő sávok között száz kilométeres távolságok vannak. Felmérések során  tapasztalható sávok Szent György esetében 3-5 méter szélesek és elmondható az elmúlt egy-két év távlatában a tendencia a sávok szélességének növekedése ami megfelel az energiaszint emelkedésének. Vigasztalásul elmondom, hogy vannak több 10 méter széles LEY (beleértve a Szent György) vonalak is a világban a szakirodalom szerint , melyek már egészen kivételes tulajdonságokkal is rendelkeznek. Amit ebből érdemes megjegyezni, az, hogy a sugárzás erősödik. Az én meglátásom szerint a térhálós földsugárzások energiaszintjének emelkedése egyrészt összefüggésben lehet a Föld mágneses terében tapasztalható anomáliák, a több pólusúvá válás tudományos tényével, másrészt az ember környezetromboló tevékenységével. Semlegesítés vonatkozásában: az földsugárzások elleni védelmet célzó eszközöknek nagy hangsúlyt kell fordítani az energia felemésztés hatékonyságának  biztosítására.

Informatikai aspektus

Minden, ami létezik, valahogy, az energia mellett információval is rendelkezik. A földsugárzások információi veszélyesek az emberre. Mivel az ember 70%-a víz, és a vízbe minden információ bevihető, akár pozitív, akár negatív, így  az emberi szervezet  jelentősen tud károsodni a földsugárzások negatív programozásától. Ezért nem lehet elegendő egy energetikailag működő védelmi rendszer informatikai védelem nélkül. A negatív információval is kell valamit kezdeni és ez már a megfelelő spiritualitással és szakértelemmel rendelkező radiesztéta és "eszközeinek" a dolga.

Alkalmazott védelmi rendszer elvei


A földsugárzások a Föld aurájának részei és ennek tudatában kell velük bánni. Az élőlények, az ember és a tárgyak is kölcsönhatásban vannak ezzel az intelligenciával és ha az alá és fölé rendeltségi és erőviszonyokat akarnám szemléltetni nem tudnék elég jó hasonlatot találni. A földsugarások nem az ember bosszantására létrehozott képződmények, az embertől függetlenül létező, saját intelligenciával rendelkező entitásoknak tekintendők és szerepük inkább a Föld védelme. 

Az embernek tudomásul kell vennie, hogy a Föld minden négyzet centimétere nem lehet az övé, vannak területek amelyek egyéb ( ismeretlen ) célokat szolgálnak, melyeket a Föld bolygó intelligenciája véd. Az egyik ilyen könnyen belátható cél lehet magának a bolygónak a védelme, pusztulásának megakadályozása - amíg lehet. A Föld kijelöli a sávokat, területeket amelyekre ezen célok érdekében szüksége van, és a védekezés egyik eszköze lehet a földsugárzások hálózata.

Kitől kell megvédenie önmagát? Ez egy ál-kérdés volt.  Ha az ember veszélyezteti, ritkítani fogja az állományt. 

Ezért a földsugárzásokkal kapcsolatos munka magas szintű spirituális tevékenység kell legyen, mely a radiesztéta személyén keresztül valósul meg. Radiesztéta nélkül nincs radiesztézia, a földsugárzások kezelhetetlenek maradnak.  

A radiesztézia i felmérést végző személytől való függőség evidenciája mellett a munka eredményességét tekintve nem mellékes az sem, hogy az eljárás  haszonélvezője ki, mondhatnám azt is, hogy milyen ember.  Ezzel szerencsére kevés baj van, mivel ha valaki számára felmerül a kérdés, hogy  talán probléma  lehet a földsugárzások vonatkozásában a lakásában, ez már a legtöbb esetben egy felsőbb kegyelem alapján történik. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a mélységesen anyagba sűlyedt szellem nem szokott segítségért kiáltani ezen a területen. Persze találkozhatunk, és találkozunk is kivétellel.

Nézeteimmel végképp ellentétes az a lehetőség, hogy valaki valamilyen gyárban sorozatban előállított eszközt megvásárolva, a földsugárzások elhelyezkedésének ismerete nélkül letegyen egy szerkezetet valahova a lakásán belül (kívül?!) és ezzel  megoldja a földsugárzások problematikáját a maga élet terében. Nem lehetséges!

Ha nem vagyok ennyire szigorú, akkor azt mondhatom, hogy bizonyos  eszköznek bizonyos földsugárzás típus esetében, megfelelő elhelyezés esetén,  lehet a földsugárzás sávjára hatása, energetikai szempontból, és csak abból. Ez kevés, az informatikai (szellemi) szintű védekezés is nélkülözhetetlen.

Tartós eredményt és egyáltalán eredményt elérni csak az energetikai és az informatikai szempontok figyelembevételével lehet.

A tér energetikai rendszerére hatni szándékozó több száz vagy ezer Eurós berendezések sok esetben egy-két nap után beszüntetik működésüket a Föld pedig visszaveszi azt ami az övé, jelen esetben a levédettnek hitt teret. Ebbe a rendszerbe csak szellemileg megfelelő szinten lévő személyek avatkozhatnak be és soha sem nagyobb mértékben, mint amekkorára ott és akkor minimálisan szükség van. Az alkalmazott módszer a beavatott és felhatalmazott radiesztétától függ.

A földsugárzás árnyékolás lehetőségeiről és még sok egyébről részletesen olvahat a linkre kattintva a www.radiesztezia.net honlapunkon.

Földsugárzások folyamatosan hatnak - bemérés és védekezés a sorrend.