Radiesztézia: földsugárzás- vízér-, hartmann.., elektroszmog mérés


Brunda Károly - radiesztézia - földsugárzás - elektroszmog - védekezés

az elektroszmog és a radioaktivitás vizsgálataA vízér és a hartmann háló a legismertebb földsugárzások - de nem az egyedüliek...


Földsugárzás mérés videó film részlet

 

A radiesztéziai mérés tartalma:


Vízér, vízérsugárzás, vízerek halmazai, hartmann zóna, ley, Szent György , vortex, l'ong, laohu ... azaz a radiesztézia módszerekkel végzett (pálcás) földsugárzás mérésen túl, kiterjesztő értelemben, magába foglalja a műszeres vizsgálatokat is.  Hartmann, vízér sugárzás mérése, már ezért sem lehet elég!

A földsugárzás mérés és védekezés témáját így ki kellett egészíteni, más fizikai természetű sugárzások tárgyalásával. Mivel a radiesztézia mérésnél döntő fontosságú a radioaktivitás és az elektromágneses sugárzás műszeres vizsgálata, a honlap keretein belül nagyon részletesen foglalkozom az elektroszmog mérés, az távvezetékek, transzformátorok elleni védekezés kérdéseivel - és egyebekkel - az elektroszmog oldalon.

A földsugárzás mérés rövid részletét bemutató videó filmen látható lakószobában már előzetesen megtörténtek a műszeres vizdgálatok, ahol kevés, és a berendezéshez képest jó helyen lévő földsugárzás található. Semmilyen szokatlan radiesztéziai formáció nincs jelen. Az előforduló földsugárzásokból, egyedül a vortex - ley sáv - vízér és vízerek halmaza érdemel különös figyelmet, mely a videó filmen a TV készülék közelében látszik. A bútorok elhelyezkedése megfelelő. Alapjában véve, jó radiesztéziai tér, mivel a meglévő káros földsugárzások elkerülik az érzékeny helyeket. A szoba átrendezésnél azonban, figyelemmel kell lenni azok elhelyezkedésére.

A földsugárzások és a föld természetes elektromágneses mezeje.

A Föld több féle elektromagnetikus mezővel rendelkezik, melyekből az egyik, Schumann hullámként vált közismertté. Erre a 7.83 Hz-es tartományra, az élethez szükség van! A mező valamilyen földalatti anomália  által történő megzavarása okozhatja azokat a torzulásokat, amelyek ártalmasak lehetnek az egészségre. Ilyenek lehetnek például a földalatti vízfolyások, a vetődések, törésvonalak, érctelérek ...stb. , de hatást gyakorolhatnak rá az ember alkotta dolgok is, mint például a csatornák, alagutak, üregek, elektromos vezetékek ...stb. Ugyancsak forrásai lehetnek ezeknek a geopatikus jelenségeknek a különböző ásvány-koncentrációk, - különösen a széné és az olajé. 

Fontos megjegyezni, hogy a földsugárzások nagy része térhálós szerkezetű és nincs közük a földalatti anomáliákhoz, de kapcsolatban állnak a Föld mágneses terével és az ott tapasztalható változásokkal így azokkal a tudományos tényekkel is, amelyek a Föld mágneses pólusainak időnkénti - éppen megkezdődött - felcserélődésével függnek össze ( Szent György, LEY, Hartmann , Curry ,...érintettek).

A földsugárzás (ok) és a Schumann hullámok kapcsolata tehát csak az egyik ( de fontos ) munkahipotézis a földsugárzás (ok) okozta geopatikus stressz ártalmainak tárgyalásához.

Hol az összefüggés a földsugárzásokkal? A földsugárzás erőterében a Schumann hullám jótékony hatása korlátozottan, vagy sehogy sem érvényesül.

A földsugárzás ingersávjaiban műszerekkel  mért  néhány fiziológiai hatás

Nagy mintából származó példák azt igazolják, hogy a tudomány műszereivel közvetve képes mérni az emberben a földsugárzások hatását, melyek objektíven kimutathatók!!!
Az alábbiak pusztán azonnali, műszerrel mért hatások. A hosszú távú következmények a betegségek és egyéb problémák az életben. Tehát:

  • a bőrellenállás csökken
  • a szív-frekvencia módosul - emelkedik
  • a hormonháztartásban anomáliák mutatkoznak
  • az alvás egyik hormonja a szerotonin szintje lecsökken...

A szerotonin kérdés

"Maurice M. Rapport izolálta és nevezte el 1978-ban. A farmakológia 5-HT-nek nevezi. A szerotoninnal kapcsolatos tudásunk meglehetősen hiányos, de úgy hisszük, az fontos szerepet játszik a testhőmérséklet, hangulat, hányinger, szexualitás, valamint az étvágy szabályozásában. Az alacsony szerotonin-szint minden bizonnyal közrejátszik a depresszió, migrén, fülzúgás, fibromyalgia (krónikus, egész testben szétterjedő fájdalom), bipoláris zavar, valamint idegi zavarok kialakulásában. Ha az agytörzsi neuronok, amelyek szerotonint (szerotonergikus neuronokat) állítanak elő, abnormálisan fejlődnek, fennáll a hirtelen gyermekhalál (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome) bekövetkezése - értelemszerűen gyermekeknél." (Wikipédia)

A radiesztéziai munka menete, földsugárzás mérés, műszeres mérés

  1. az ionizáló sugárzások a) műszeres, ) az elektroszmog , az elektromágneses tér b) műszeres, a földsugárzások c) radiesztézia i felmérése - veszélyességi sorrendben!
  2. a jó és rossz területek behatárolása, az optimális helyek kijelölése (ágy, a játszó-tér, a munkahely...)
  3. földsugárzás ok semlegesítése tértechnológiai árnyékolással, szükség esetén, átrendezés nélkül is
  4. egyéb, speciális tér-informatikai és energetikai anomáliák vizsgálata, semlegesítés.
  5. a radiesztéziával szorosan összefüggő alapvető feng shui tanácsadás.

Radiesztézia - földsugárzás - védekezés , ahogy én látom

A radiesztéziai munka a szellem működésének egyik kifejezése az emberben, ami csak avatott radiesztétán keresztül nyilvánulhat meg. A radiesztézia i munkának - a szükséges szakértelmet és a tapasztalatot már eleve feltételezve - mindig személyesnek és lélekből jövőnek kell lennie. A radiesztétának kellő alázattal kell a földsugárzások felé fordulnia,  nem  azok "elpusztítására", - ami nyilván lehetetlen - hanem a velük való békés együttélés lehetőségének megteremtésére kell törekednie. 

Minden esetben meg kell keresni az adott lehetőségeket, fel kell térképezni a semleges helyeket, amelyek a Föld energetikai rendszere által nem foglaltak azaz, többé-kevésbé mentesek a földsugárzások ingersávjaitól. 

A földsugárzásokkal való bánásmód tekintetében, különösen azok befolyásolására hivatott eszközök alaklamazásánál a legnagyobb gondossággal kell eljárni, mert ahogy azt egyik nagyra becsült kollégám  mondja, "ha a földsugárzásokat megpiszkáljuk, akkor azok többszörös erővel rúgnak vissza".  

Mindenféle eszközös eljárás alkalmazásának csak és kizárólag akkor van létjogosultsága, ha a semleges terek adta lehetőségek már kimerültek. 

Tudni kell, hogy a földsugárzás és a radiesztéta nincsenek egy súlycsoportban. Más hozzáállással végzett földsugárzás mérés - védelem, nem radiesztézia az én fogalmaim szerint. Evidencia ugyan, de megemlítem a radiesztézia i munka folyamán tudni kell hogy egyáltalán miket mérünk! Ha a "tudomány" kimerül a Hartmann és a vízér, mint "összes földsugárzás típus" észlelési kísérleténél, úgy gondolom, azt nem lehet a földsugárzásokkal szembeni hatékony radiesztézia i fellépésnek tekinteni. A következtetést természetesen mindenkinek magának kell levonnia. 

Más felfogással végzett radiesztézia i munka esetén, a földsugárzások nem meglepő módon, tapasztalatok szerint minden bűvész-trükk ellenére ott fognak maradni, ahol addig is voltak. Sőt lehet, hogy még máshol is lesznek. Ld. Radiesztézia és feng shui. Radiesztézia -hoz átfogó módon értő és spirituálisan is megfelelő szinten álló személy nélkül a földsugárzásokkal sem energetikai, sem informatikai szinten nem lehet mit kezdeni. A lélek meditációs szintjén működve - és csak így - képes a radiesztéta, adott esetben a megfelelő anyagok felhasználása mellett, időkorlátoktól mentes, tehát tartós eredményt elérni - de mint mondtam, a semleges helyek lehetőségének kihasználása után. A magas szintű spiritualitás elválaszthatatlan a radiesztéziai munkától. Ugyancsak a lélek meditációs szintje szükséges ahhoz, hogy a földsugárzásokkal kapcsolatos radiesztéziai munka során elvesztett energiát a radiesztéta pótolni tudja.

Az ember érzékszerveken kívüli észlelésre vonatkozó veleszületett képessége ( itt radiesztézia ) fejleszthető meditációval, melyben a mentális tevékenység elcsendesedik. A meditáció célja ebben az értelemben, a tökéletes én-nélküliség spirituális állapotának elérése és a radiesztézia -i észlelés képességének fejlesztése azáltal, hogy az ember a gondolatok kavargását és a szubjektivitását felfüggeszti. A radiesztézia munka során a kezdőknél sokszor okoz problémát a szubjektivitás, az eredményt elváró önszuggeszció, vagy a helytelen értelmezés. A radiesztézia -i munkát végző személy csak akkor láthatja el megfelelően feladatát, ha a mérés során bizonyos szintű meditatív állapotban van, a mérésből kiveszi önmagát és megszüntet minden szubjektívet, az eredményt függetleníti mindentől és nincs semmilyen elvárása.

Földsugárzások,  amiket mérünk

A Geiger-Müller számlálóval és az elektromágneses sugárzás intenzitását érzékelő műszerrel végzett mérés után, a voltaképpeni földsugárzások feltérképezésének sorrendje a következő: Szent György, LEY, Hartmann, Curry, Benker háló, Tigris, Straight Lines, Black Lines, vízér, törésvonal...+ A mérés sorrendjének betartására való törekvés, fontos. 

Megjegyzés: 

A Szent György és bizonyos LEY vonalak hatása - főleg ezek kitüntetett pontjaiban - r ö v i d i d e i g - lehet pozitív. De vannak feltételei... Az aurából pontosan megállapítható a sávlenyomat alapján, hogy milyen földsugárzás hatásának lettünk kitéve. A radiesztézia i munka folyamán kijelölhetünk speciális jó tereket feltéve, ha Szent György vagy LEY vonal mérhető a lakásban. Ez az érem másik - jó oldala.

Földsugárzások, a pusztító és gyógyító energia időnként lehet azonos

Egyszer a Föld egyik kritikus, un. akupunkturális pontján végeztem mérést - nem szakrális helyen, hanem egy többszáz-milliós villában. A ház feng shui elvek figyelembevételével épült csodálatos épület volt, a hozzá tartozó kerttel és a benne csörgedező patakkal... a lakók mégis menekültek belőle. 9 hónapig bírták és ezt követően kértek meg, hogy "nézzek körül" . A ház a ritka helyek egyikének bizonyult, amit nem lehetett radiesztézia i módszerekkel lakhatóvá tenni... bár, csak a feng shui szerinti térrendezés terve milliós tétel volt. Az ingatlant természetesen eladták. Az új tulajdonos egy külföldön élő személy lett, így nem volt sürgős a kiköltözés. A tulajdonos édesanyja, aki nem lakott a villában, előrehaladott végbél rákban szenvedett. Az eladás után az idős hölgyet három hétre magukhoz vették.  Mint később elmondták, a hölgy fokozatosan egyre jobb pszichikai ( és mint kiderült ) fizikai állapotba került az ott tartózkodása alatt. ... A villából vitték kontroll vizsgálatra, ahol konzíliumot kellett összehívni, mert nem találták a betegséget! Hát ez hogy is van...? Talán úgy, hogy az ott tapasztalt nagy erejű Szent György és pozitív ! LEY struktúra képes lehetett a legyengült szervezet regenerálni. Ez a kivétel...!

Földsugárzások folyamatosan hatnak - bemérés és védekezés a sorrend.

Néhány eszköz a földsugárzások ellen

földsugárzás ellen ringLLR, a polaritások energiáját és a szent geometria elemeit használja. 9 - 18 - 60 cm -es méretben készülnek. Read more?

földsugárzás ellen ringFL,visszacsatoló hurok, a negatív energiát transzmutálja. pozitívvá, fáziseltolás elvére épül. Védelmi képességét viszonylag kis területre fejti ki. Read more?

Nagyobb teljesítményű eszközök

földsugárzás ellen ring EH, harmonizátor, nagyobb területen képes hatást kifejteni, mint a PH. Bonyolult, összetett impedancia és polaritás rendszer figyelembe vételét igényli előállítása. Read more?

földsugárzás ellen ringPH, harmonizátor, közvetlenül a belső aura területén fejti ki hatását, a saját bio-energia mező erősítésével. Read more?