Földsugárzás típusok, hatásaik és jellemzőik


Földsugárzások méréséről, a zónák természetéről


A földsugárzás -ok fajtáinak számbavétele előtt meg kell állapítanunk, hogy a Föld, az égitestek és minden létező, sugárzást bocsát ki. A kozmosz és a Föld között egy egyenletes és jórészt térhálós szerkezetű, nagyjából szimmetrikus energia mező található. Ez az erőtér, a Föld mélyebb rétegeitől a kozmikus távolságokig terjedve hat és befolyásolja az élőlények életfunkcióit. Gyűjtőfogalommal földsugárzás -nak hívjuk őket, bár a földsugárzás nem egységes, hanem nagyon sok összetevőből álló rendszer, időben, térben változik és van dinamikája. Hogyan mérjük őket? A földsugárzás mérésről további részletes anyagot talál még a www.radiesztezia.net honlapunkon.

Forrás: vízér vízerek vízér sugárzás hartmann radiesztézia földsugárzás elektroszmog távvezeték mérés árnyékolás véde from radiesztezia on Vimeo.

Ez az egységes energia rendszer azonban, hasonlóan a fényhez, amikor az egy prizmán áthalad, összetevőire bomlik és ezek az összetevők a továbbiakban a rájuk jellemző tulajdonságokat hordozzák. Így jönnek létre a ( nem térhálós szerkezetű ) földsugárzás -ok, a negatív radiesztézia -i terek különböző típusai is.  Ennek megfelelően a föld mélyének geológiai adottságai, a vízerek, a terepviszonyok és egyéb ( esetleg mesterséges ) erőterek, amelyek itt a "prizma" szerepét töltik be, megtörik, modulálják azt. Ezért ennek az energiarendszernek, bizonyos irányokban és helyeken más - más tulajdonságai érvényesülnek és így, a tapasztalt élettani hatások ( egészségügyi kockázatai ) is változnak, attól függően, hogy melyik összetevőjével van dolgunk . A térhálós szerkezetű földsugárzások ( LEY, Szent György, Hartmann, Curry... elméletek szerint a Föld mágneses teréből nyerik energiájukat. Ezt a véleményt osztom én is. 

Az alábbiakban a Magyarországon jellemzően előforduló földsugárzás típusokat veszem számba. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a felsorolás nem teljes, ezen kívül az egyes földsugárzások adott helyen és körülmények között a felsorolásban szereplőkhöz képest egyéb tulajdonságokkal is bírhatnak és a sztenderdtől eltérően is viselkedhetnek.

A vortexek döntő befolyása a földsugárzások viselkedésére

 

Vortexek


Mik a vortexek? Energia örvények, energia spirálok, amelyek alapvetően a különböző földsugárzás típusok ( különösen LEY, Vortex - LEY - törésvonalSzent György ) egymásra hatásának következtében alakulnak ki. Az energia koncentráció a vortexek középpontja felé haladva erősödik, a középpontjában elhelyezkedő szervek igen nagy veszélynek vannak kitéve.

Amint az ábrából látszik, a LEY vonalak a "fő szabálytól" eltérő módon egymással nagyjából 30 fokos szöget bezárva egy pontba futnak össze, melyben ráadásul egy törésvonal energia sávja is megtalálható. A kialakult vortex középpontja egybeesik a LEY vonalak találkozási pontjával. Nem látszik békés állapotnak... Megjegyzés: vannak pozitív (jó) vortexek is, de nem olyan, mint ami az ábrán látszik!

Mielőtt számba vennénk a földsugárzások legfontosabb típusait, szükséges beszélnünk a térhálós szerkezetű földsugárzások irányáról, azok fő szabálytól való eltérő viselkedéséről, a különböző anomáliákról és energia-örvényekről.

Az alábbiakban felsorolásra kerülő földsugárzások irányára, szélességére, alakjára... vonatkozó információk tájékoztató jellegűek és egy idealizált állapotot feltételeznek. A valós energetikai tér jellemzői sokkal összetettebbek és az idealizált viszonyok nem mindig érvényesülnek.

Adott körülmények között, - pl..... egy ingatlan által behatárolt térben - tapasztalható energia (és információ) formációk, a földsugárzások, a fő szabálytól eltérően viselkedhetnek és olyan irányokkal, görbületekkel sőt alakzatokkal is rendelkezhetnek, amelyek önmagukban nem lennének levezethetők a sémákból. Ezek a jelenségek még a radiesztéták nagy részét is megtéveszthetik.

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Vegyünk egy példát: A LEY struktúra vonalai a fő szabályFöldsugárzás - Föld -Vortex - LEY - törésvonal szerint nagyjából megegyeznek a fő égtájak (mágneses)  irányaival, az eltérés általában 7 fokon belüli. Adott feltételek mellett, főleg nagy energia-koncentráció esetén megjelenhetnek 15 és a 30 fokos összetevők is, amelyek már nem tekinthetők sztenderdnek - még ha gyakoriak is. És itt még mindig csak egyenesekről beszélünk! Ha nagy magasságokból tudnánk szemlélni a jelenséget egy csoda szemüvegen keresztül, valóban egyeneseket látnánk őket - abban a léptékben. 

Ha nem az egész Földre, csak földrészekre vonatkoztatjuk a vonalak hálózatát még mindig nyíl egyenes irányokat láthatnánk. Itt is óriási energiájú vonalakról van szó, amelyekkel a radiesztéta ritkán találkozik.  ( Magyarországon mindössze három ilyen hatalmas energiájú vonal van jelen, a gyengébbekből azonban csaknem minden ingatlanba jut. ) 

Ha tovább közelítünk a Földhöz és egy kisebb területetFöldsugárzás - Föld -Vortex - LEY -China figyelünk már találkozhatunk olyan formációkkal, amelyek az egyenestől igencsak eltérni látszanak és inkább szabályos körhöz hasonlítanak. Ilyen pontok összekötéséből származó ábra látszik itt Dél-Kína területén. Meg kell azonban jegyezni, hogy ha a radiesztéta a kör mentén végezne méréseket, akkor ott, abban a léptékben mégis egyenes irányokat tudna csak meghatározni. 

Ha még tovább közelítünk és a lépték már egy lakásnyi terület, már közel sem biztos, hogy a mért földsugárzás sávok  nyíl egyenesek és konzisztensek maradnak. Ezeken belül lesznek például területek, amelyek intenzívebbek mások kevésbé - amit a radiesztéta, ha mérni tud ezt akképp érzékeli, hogy  a sáv szabálytalan szélű, cakkos vagy akár görbe - pedig ő azt tanulta, hogy az mindig egyenes. Földsugárzás - Föld -Vortex - LEY - lakásIgen van amikor egyenes, de az közel sem biztos, hogy a mérés alá vont területen a komplex energetikai viszonyok a fő szabályt hagyják érvényesülni. Nyilvánvaló tehát, hogy 2-2 mérési pont összekötésével nem lehet helyesen kijelölni a nyomvonalat! Ennél csak az rosszabb, ha valaki egy A4-es kocás papíron derékszögű vonalzóval próbálja meg leképezni a földsugárzások elhelyezkedését a lakásban.

A radiesztétának tehát nem szabad papírral/vonalzóval meghatározni az irányokat - mérnie kell, pontosan, még akkor is, ha a kapott eredmény mértanilag nem lehetne kiszerkeszthető.

A LEY struktúránál maradva a fentieknél fontosabb anomáliák tapasztalhatók a különböző helyi hatásoknak köszönhetően a különböző típusú és energiájú földsugárzások találkozási pontjai közelében. A vortexekről, az energia örvényekről beszélek. Azt is kimondhatjuk, hogy a vortexek kialakulása annyira gyakori, hogy már ritkán van olyan mérés, melynek során ne találkoznánk velük.

Nagyon fontos a vortexek helyének pontos meghatározása, mivel az adott energia térben ezek képviselik a legnagyobb energiakoncentrációt , egyúttal ezek jelentik a legveszélyesebb területeket.  Vigasztalásul mondom, hogy vannak pozitív vortexek is, amelyek az egészséges energiákat koncentrálják - sajnos ezekből van kevesebb. Nagyon komoly körültekintést igényel annak megállapítása, hogy a pozitív vortex valóban egészséges teret jelent-e, mivel, ha itt mellé nyúl a radiesztéta, nagy károkat okozhat.

Amit már fő szabálynak is tekinthetünk a vortexek esetében az az, hogy ahol Szent György vagy LEY vonal található, ott van vortex is - szinte mindig. Az a kérdés, hogy hol, nem mindegy, hogy a spájzban, vagy az ágyon!

Tovább bonyolítja a helyzetet, ha több földsugárzás típus együttes hatásaként jönnek létre, így igen jelentős méretre, energiára és összetett információ-töltésre tehetnek szert, ezzel jelentős mértékben torzíthatják a térhálós szerkezetű földsugárzások séma szerint várható elhelyezkedését is.

A vortexek jelenlétének kizárása az ágy, gyermek járóka, számítógép-munkaállomás ... helyén, a radiesztézia i munka egyik legfontosabb része.

Az írottak alapján remélem egyértelműsíteni tudtam, hogy a radiesztézia i munka az adott energetikai tér komplex vizsgálatát igényli, melyhez az alábbiakban közlésre kerülő földsugárzás - jellemzők fontos, de közel sem elégséges paramétert tartalmaznak.

Részletesen nem kívánok velük foglalkozni, de meg kell említenem, hogy a Szent György - LEY struktúra vortexek környezetében olyan spirituális ( a szó nem vallásos értelmében ) energia formációk is jelen lehetnek, amelyeket a kisgyermekek képesek látni, érzékelni ( a felnőtt is olykor ) és amelyektől félnek. ( "Hagyjuk égve a lámát anya..."). Ilyen esetekben a vortex környezetéből a gyermeket el kell távolítani egy semleges , földsugárzás - mentes térbe. Nem árt a vortex energiáját csökkenteni és spirituális védelmet is alkalmazni.

Erről csak ennyit kívántam megjegyezni,  mindenki tudja miről van szó.

A földsugárzás -ok fajtáinak számbavétele előtt meg kell állapítanunk, hogy a Föld, az égitestek és minden létező, sugárzást bocsát ki. A kozmosz és a Föld között egy egyenletes és jórészt térhálós szerkezetű, nagyjából szimmetrikus energiamező található. Ez az erőtér, a Föld mélyebb rétegeitől a kozmikus távolságokig terjedve hat és befolyásolja az élőlények életfunkcióit. Gyűjtőfogalommal földsugárzás -nak hívjuk őket, bár a földsugárzás nem egységes, hanem nagyon sok összetevőből álló rendszer, időben, térben változik és van dinamikája. 

Ez az egységes energia rendszer azonban, hasonlóan a fényhez, amikor az egy prizmán áthalad, összetevőire bomlik és ezek az összetevők a továbbiakban a rájuk jellemző tulajdonságokat hordozzák. Így jönnek létre a ( nem térhálós szerkezetű ) földsugárzás -ok, a negatív radiesztézia -i terek különböző típusai is.  Ennek megfelelően a föld mélyének geológiai adottságai, a vízerek, a terepviszonyok és egyéb ( esetleg mesterséges ) erőterek, amelyek itt a "prizma" szerepét töltik be, megtörik, modulálják azt. Ezért ennek az energiarendszernek, bizonyos irányokban és helyeken más - más tulajdonságai érvényesülnek és így, a tapasztalt élettani hatások ( egészségügyi kockázatai ) is változnak, attól függően, hogy melyik összetevőjével van dolgunk . A térhálós szerkezetű földsugárzások ( LEY, Szent György, Hartmann, Curry... elméletek szerint a Föld mágneses teréből nyerik energiájukat. Ezt a véleményt osztom én is. 

Az alábbiakban a Magyarországon jellemzően előforduló földsugárzás típusokat veszem számba. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a felsorolás nem teljes, ezen kívül az egyes földsugárzások adott helyen és körülmények között a felsorolásban szereplőkhöz képest egyéb tulajdonságokkal is bírhatnak és a sztenderdtől eltérően is viselkedhetnek. 

A földsugárzás ingersávjaiban műszerekkel  mért  néhány fiziológiai hatás

Geológiai törésvonal sugárzások


A földkéreg állandóan mozog. A mozgás következtében kialakulnak repedések, vetődések, amelyek néhány milliméter szélességtől akár több tíz centiméteres szélességűek lehetnek. Itt a szélesség és a veszélyesség között fordított arányosság áll fenn, azaz minél keskenyebb egy törésvonal, annál nagyobb veszélyt jelent a környezetre. A keskeny törésvonal az általa létrehozott keskeny sávon koncentrálja az energiát, amit a föld mélyében lévő feszültségek, erőhatások és ki tudhatja még mi minden, keltenek. Még erősebb lehet az élettani hatás, ha érc telér is található az adott helyen, ami rendkívül kis helyre koncentrált, folytonosság nélküli, csak egy-egy helyen tapasztalható igen nagy intenzitású földsugárzás -t jelöl. A hegyvidéki építkezés ebben a tekintetben nem előnyös. Energiáját a térhálós szerkezetű földsugárzás -okból nyeri, melyek jellemzőit átalakítja és koncentrálja és így lesz az, ami. Sok esetben mérhető a radioaktivitás gamma tartományának megerősödése ezeken a területeken - a törésvonal sugárzásban - így annak mérése rendkívül fontos. Ugyancsak tapasztalható az esetek nagy részében a vízér sugárzás frekvenciája is a törésvonalban.


Vízér sugárzás


Ez talán a legszélesebb körben ismert földsugárzás. A vízér sugárzás a föld alatti egyes vízzáró rétegek között átszivárgó vízmozgás következtében alakul ki. Energiáját a föld belsejében lévő energiákból és a térhálós szerkezetű sugárzásokból nyeri, azok frekvenciáját a maga képére formálja , polarizálja és koncentrálja. Energetikailag bonyolultabb a helyzet, amikor több Vízér találkozik és együttesen fejtik ki ( polaritástól függetlenül mindig káros ) hatásukat. A Vízér méltán vívta ki az ismertséget, mivel esetében az egyik legveszélyesebb földsugárzás fajtáról van szó. Frekvenciái jórészt megegyeznek vagy közel állnak az ember belső szerveinek frekvenciáihoz. Csak idő kérdése, hogy megfelelő belső vagy külső védelem nélkül elhangolják azok normális működési frekvenciáit, negatív információkat juttassanak el a sejtekhez és adott esetben degeneratív folyamatokat indítsanak el. (Az ember nagy része víz! A víz rendkívül jó információ tároló, szabad gyökei révén bármilyen, akár pozitív , akár negatív információt bele lehet vinni. A földsugárzás -ok ezt a "vizet" bombázzák állandóan negatív információkkal. Nagy baj akkor van, amikor kitartó munkájuk eredményeként már képesek "félreinformálni a sejteket" és azok a rossz mintáknak megfelelően kezdenek el működni!).


Szent György és Ley sugárzás


Ez egy térhálós szerkezetű energetikai rendszer, ami energiáját a Föld erőtereiből, a földmágnességből nyeri. A hálót szabályos, különböző polaritásokkal, intenzitási jellemzőkkel rendelkező sávok alkotják, melyek közepe általában egy nálunk Szent Györgynek nevezett  vonal. (Írom: nálunk, mert sem a távolkeleten sem angolszász... területen nem ismerik ezt a címkét, ott különböző polaritású és tulajdonságú LEY vonalakról lehet csak hallani. A szent Györggyel jelzett energia azonban megérdemel egy külön megkülönböztető nevet, mivel különleges tulajdonságokkal rendelkezik és hatalmas energia koncentrációt képvisel. A Szent György vonalat két oldalról szimmetrikusan körülvevő interferencia vonalak közé tartozik a LEY vonal , ami az adott Szent György sáv struktúrájához tartozó legerősebb yin jellegű kísérő vonal, polaritása mindig negatív. ( Megjegyzem: vannak pozitív polaritású LEY vonalak is - önállóan. ) Ez tulajdonképpen lezárja az adott Szent György struktúrát, mivel az utána következő két Szent György interferencia vonal erőssége ehhez képest kisebb, de koránt sem elhanyagolható. Az önálló LEY vonal intenzitása a közbenső (kísérő) interferencia vonalakénak többszöröse. Ezen struktúrák sávjainak találkozási pontjai, de maguk a sávok is rendkívül fontosak voltak az ember számára a történelem folyamán - kultúrköröktől függetlenül. Itt az enrgiakoncentráció óriási! A régiek tudták is, hogy ezeket jobb elkerülni, illetve kultikus célokra fenntartani. A Föld idegáramairól beszéltek esetükben, és ezen vonalak mentén, a kereszteződéseik közelében voltak és vannak ma is azok az akupunkturális pontok, amelyek hatalmas energia-potenciáljukon túlmenően, spirituális jelleggel is bírnak. Az ilyen helyen történő dolgok az egész Földre, mint élő szervezetre kihatással vannak. Ezek alapján érthető, hogy a jelzett területeket az embernek kerülni kell. Természetes ha ezeket az érzékeny helyeket a Föld védi! Rövid ideig lehet bennük tartózkodni, de lakni nem. Ugyanúgy tiszteletben kell tartani őket, mint a régi Kínában tették ezt az emberek a feng shui mesterek tanácsára. Ezekben a kereszteződésekben olyan erős töltő , energetizáló tér van, ami néhány perces ott tartózkodás alatt is képes egy legyengült aurát regenerálni. A gyógyhelyek, búcsújáró helyek mindegyike erős Szent György vagy LEY vonalak, kereszteződések közelében találhatók! Ha már egy lakásban érezhető a Szent György vagy LEY sugárzás hatása, érdemes megkeresni az adott radiesztézia -i körülmények között azokat a NEGATÍV kozmikus csatornákat is, amelyek mindenképpen kerülendők és azokat is, amelyek POZITÍVAK , JÓK, így gyógyító terek lehetnek!.

Fontos: A Szent György és LEY struktúra elemeinek energiája folyamatosan növekszik. Nem zárható ki, hogy ez összefüggésben van a tudományos kutatások tárgyát képező,  a Föld  mágneses terének anomáliáit, a több pólusúvá válás folyamatát kutató témakörrel. Osztom a nézetet, de véleményem szerint van más vélhető ok is, amely az ember tevékenységével függhet össze. 


Hartmann sávok


Hartmann háló, amely a földet É-K, K-NY irányban, szeli át és szabad térben a mi földrajzi szélességünkben 2.5 * 1.9 m-es hálót képeznek vízszintes irányban, de a tér három dimenziós, így rendelkezik egy kb. 2 m -es függőleges kiterjedéssel is. A rácsháló szélessége mintegy 30 cm, melynek egyik oldala negatív a másik pozitív töltésű. Ez a háló rácsok mindegyikének találkozási pontjaira igaz. É-D sávja kb. háromszor-négyszer erősebb, mint a K-NY-i.  A  Hartmann, a legkönnyebben befolyásolható földsugárzás típus, ezért vannak szabálytalan struktúrák is,.

A sávokkal kapcsolatban megjegyzem, hogy egyesek szerint azok intenzitása a normál időszámítás szerint éjjel 0 - 3 óra között kb. háromszorosára emelkedik, ezen kívül van egy olyan tulajdonságuk is, hogy 36 óránként a K-Ny-i sáv látszólag megindul Dél felé. Ez 6 óra körül következik be, majd 10 órakor "visszaugrik" az eredeti helyére. A 36 órás időköz azt jelenti, hogy hol délelőtt, hol délután kezdi "vándorútját". Tapasztalataim - más kutatókéval egyetemben - ezt azonban nem erősítik meg. Az ilyen állítások a tudományosság látszatát keltik és nincs gyakorlati értelmük, hacsak nem a ködösítés.

A Hartmann sávok kereszteződési pontjaiban tér örvény jön létre, ami a háló legveszélyesebb része, mivel az általa érintett csakrát vagy lezárja, ha annak forgás irányával ellentétesen forog, vagy túlpörgeti, ha azzal megegyező a forgásiránya. A Hartmann sáv közepe semleges polaritású, így ott nem jelent veszélyt az emberre önmagában. A kereszteződési pontokhoz közeledve energetikai hatása egyre intenzívebb .


Curry sugárzás


Curry háló , amely a Hartmann hálóval 45 fokos szöget zár be, sávszerkezete hasonló, csak a rácstávolság 3.5*3.5 m. körüli szabad térben. Ugyancsak van három dimenziós vetülete hasonlóan a Hartmannhoz. A sávok által határolt területek pozitív vagy negatív polaritásúak. A sávok találkozási pontjai szintén térörvényt hoznak létre, ezért hatásuk hasonló a Hartmannál írottakhoz. A pozitív Curry rács ( belül ) enyhe töltőtér lévén jó hatással van az emberre. Ezért érdemes ( ha egyéb szempontok nem teszik lehetetlenné ) az ágyat a gyerek tanuló helyét egy pozitív Curry térbe (nem sávba!) helyezni. . 


Tigris sugárzás


Hasonló a Hartmann-sugárzáshoz, rácsmérete szabadban 5,5 (É-D) x 1,6 (K-NY) méter, zárt vagy különleges helyeken ennél kisebb 4,5 x 1,4 méterre is összenyomódhat. Térhálós energiamezőből nyeri energiáját. Az É-D sáv kb. 3.5 -ször erősebb a K-NY-i összetevőnél. Erősségének alakulása korrelációt mutat a hold ciklusaival, ami teliholdkor éri el maximumát. 


Benker Cubical System


Benker vonalak alkotta energia háló rendszert úgy lehet elképzelni , mint ( a mi szélességi körünkön) 10 méteres élhosszúságú, egymásra rakott kockákat, melyek élei pontosan a Föld mágneses pólusai felé tájoltak. Ezeknek a blokkoknak a "fala" 1 méter vastag. A kockák polaritása váltakozik. Anton Benker osztrák kutató megállapította, hogy a sugárzás nagy magasságokban és nagy mélységekben is ugyanúgy mérhető, mint a Föld felszínén. Ezeknek a vonalaknak a kereszteződési pontjai rendkívül erős geopatikus stresszt okoznak és az immunrendszer egészét károsítják. Hasonlóan a LEY struktúrához, ugyanúgy mérhető a lakáson belül és azon kívül is. A Benker háló is képes a normálistól eltérő alakzatot felvenne, ami alatt a méretek összenyomódását kell érteni. 


Fekete vonalak (Black Lines)


A Fekete vonalak is a természet alkotta jelenségek, de hogy hogyan jönnek létre, nem ismert. Lokalizálhatók épp úgy, mint a többi földsugárzás, de nem alkotnak háló rendszert, mint például a Hartmann vagy a Curry. Természetüket tekintve hasonlítanak a feng shui "sha" vagy "sar" qi -jére, azaz a "gyilkos qi-re". Lehetnek egyenesek, görbék, mérhetők a Föld felszínen, de nagyobb magasságokban is, így az emeletes házakban is. Két típusa van a Fekete vonalaknak , az egyik a "Fekete és nyomott" a másik a "Fényes, fekete, kemény és éles" - sajnos jobb szó egyelőre nincs rájuk. Valószínűleg rokonságot mutatnak a Wilcheim Reich féle negatív orgon energiával. Viszont nem mutatnak hasonlóságot sem a normál vízér sem pedig a törésvonal sugárzással, itt más "frekvenciáról" vagy minőségről van szó. 


Egyenes vonalak (Straight lines)


A természetben ritkán fordulnak elő, leginkább emberi beavatkozások és alkotások következményei. Itt nagyon szoros az analógia a feng shui "mérgezett nyilaival", vagy a "sia" qi-jével, de azoknál sokkal nagyobb energiákról van szó. Éles, kemény, vágó energiáról van szó, amelyek tömegével és strukturálatlanul találhatók meg városainkban és otthonainkban. Bizonyos geometriai alakzatok és azok többszöröződései hoznak létre olyan energiákat, amelyekkel az ember nem szívesen él együtt. Az egészségre közel sem olyan károsak, mint a klasszikus földsugárzások, de az ingatlanok nagy részét éppen ezek miatt nem tudják eladni vagy ezek miatt nem veszik meg! Esetem: 

Történet: Egyszer a III. kerületben ingatlan vásárlás előtti radiesztézia i felmérésére kértek fel. Több házat megnéztünk, az egyik, radiesztézia i szempontból optimálisnak volt mondható; nagy energiájú sugárzások nem mentek át a házon, a falak égtáj szerint tájolva voltak, a falak és a közfalak egy része a Hartmann háló sávjaira volt építve...stb.. Azonban, volt egy nagy kémény a közelben, ami oly mértékben mérgezte a környezetet (nemcsak a füstjével) és olyan éles, vágó sugárzást produkált, hogy nem tanácsoltam a vásárlást. A feng shui terminológia szerint azt mondanám, hogy a kémény agyonnyomta a házat, a ház pedig a benne lakókat - szóval, nagyon rossz feng shui-ja volt


Schumann hullámok


Lehet, hogy részben ismétlek, de nem baj. itt nem a szokásos értelemben vett földsugárzás típusról van szó. A Shumann hullámok az élet frekvenciáját képviselik, a 7.83 Hz -et! A Schumann hullámok a Föld és az atmoszféra bizonyos rétegei között oszcilláló jótékony hatású elektromágneses mezők. Ezeket a hullámokat először Professor W.O. Schumann német tudós fedezte fel 1952-ben. Megállapította, hogy ezek hasonlóságot mutatnak az agyhullámokkal és még a napi ritmusuk is analóg velük. Bebizonyították, hogy a segítik a szervezetet biológiai órájának szabályzásában, az alvás ritmusának beállításában, szerepük van a hormonális rendszer működésének alakításában, a női ciklusokban stb... stáb.. A NASA nagy érdeklődéssel kísérte a kutatásokat, mivel észrevették, hogy űrhajósaik rövid űrbeli tartózkodásuk után lehangoltak voltak és elvesztették tájékozódási képességüket. Ezért a NASA minden űrjárművébe olyan egységet épített be, ami mesterségesen előállítja a Schumann hullámokat . Az űrhajózással kapcsolatos egyik problémát így megoldották. A magas építésű elsősorban vasbeton épületek és a fém tetők sajnos leárnyékolják ezeket a jótékony sugárzásokat. A pilótákra és utaskísérőkre is negatív hatással van a Shumann hullámok gyengülése a normál repülési magasságban, amit tovább ront a repülőgép fém törzse.

Hol az összefüggés a földsugárzásokkal? A földsugárzás erőterében a Schumann hullám jótékony hatása korlátozottan, vagy sehogy sem érvényesül!

Földsugárzások folyamatosan hatnak - bemérés és védekezés a sorrend.