Ingatlanvásárlás, telek - lakás bemérés


Radiesztéziai tanácsok ingatlanvásárláshozIngatlant hosszú távra vásárolunk - általában. Egy ingatlan vétel komoly megfontolást és körültekintést igényel. Mielőtt az ember ilyen horderejű kérdésben dönt, hasznos, ha megfontolja azokat az egészségügyi szempontokat is, amelyek a radioaktivitással, az elektromágneses terekkel és a földsugárzás -okkal és egyéb geopatikus anomáliákkal összefüggésben fennállnak és amelyek figyelmen kívül hagyása könnyen oda vezethet, hogy netán újból költöznie kell.

Ház-ingatlan, lakás vásárlás esetére


 1. Ne legyen Szent György- Ley hálóstruktúra vonala vagy pláne kereszteződés a házban, vagy lakásban, de lehetőleg a közvetlen szomszédos ingatlanban sem. Meg kell vizsgálni, hogy a szomszédos ingatlanokon a háló interferencia vonalai közül melyek találhatók. Ha a házban a Szent György hálórendszer valamelyik eleme megtalálható, meg kell nézni, hogy az milyen széles és a hozzá tartozó LEY vonal milyen távolságra van, mert ebből lehet megállapítani, hogy a Szent György háló melyik elemével van dolgunk. Sajnos egyre kevesebb (szinte alig van) ingatlan mentes teljes mértékben a Szent György hálórendszer sugárzásától, tehát tudni kell, milyen intenzitású negatív radiesztézia -i térről, sugárzásról van szó az adott területen.
 2. A ház, vagy lakás ne legyen geológiai törésvonalakkal, vízerekkel teleszórt helyen, de különösen a hálószobák legyenek ettől mentesek, mivel ezek jelentik az egyik legnagyobb koncentrált veszélyt az alvó ember számára. 
 3. A ház, vagy lakás 100...200m-es körzetében ne legyen magasfeszültségű 10/100+ kV feletti / távvezeték, trafóház vagy átjátszó-antenna (Mobil szolgáltatók), mikrohullámú rendszer. Itt elektromágneses sugárzásokról van szó, melyeket műszerrel (és csak azzal) kell mérni. A szabványok, szokványok, ajánlások országonként változnak, nagyságrendekkel térhetnek el egymástól. A radiesztétának az épületbiológusok ajánlásait kell figyelem bevennie. 
 4. A gamma háttérsugárzási szint ne legyen nagyobb, mint 0,21 mS/h dózisteljesítmény értéknél. ( ideális: 0,07...0,14 mS/h. ). Amennyiben itt határértéknél lényegesen magasabb számokat mutat a műszer, semmilyen további mérésnek nincs értelme. Másik ingatlant kell keresni. A radioaktív sugárzások hatását nem kell bemutatni, egyértelműek.
 5. Az építményben lehetőleg ne legyen gázbeton, salak alapanyagú szerkezet. Az építőanyagok önmagukban is rejtenek bizonyos sugárzási alapértékeket. A Geiger Müller számlálónak itt is kéznél kell lennie.
 6. Az építményben ne legyen kohósalak hőszigetelés, ugyancsak a radioaktivitás kockázata miatt.
 7. A hálószobák ágyhelyei elektroszmogtól, földsugárzásoktól  mentesek legyenek. A legjobb tér a tiszta tér és ha lehet, akkor a tervezett ágyhelynek mentesnek kell lennie a földsugárzások minden fajtájától. A törésvonal-vízér - sugárzás itt különösen veszélyes!
 8. A hálószobák ágyhelyein ne legyen Hartmann vagy Curry kereszt sem.
 9. A hálószobák ágyhelyein ne menjen át a Tigris sugárzás É-D-i sávja, különösen akkor, ha szívproblémák vannak a leendő lakóknál.
 10. Jó, ha a falak tájolása égtáj szerinti, mert így van a legnagyobb esély arra, hogy a lakásban a legtöbb relatíve sugárzásmentes hely alakítható ki.

Földsugárzások vizsgálata telek vásárlás előtt


 1. A falak helyzetét az égtájaknak megfelelő tájolással, de a Szent György vagy a LEY struktúra sávjai, interferencia vonalai mentén kell kijelölni azért, hogy a határolt tér a lehető legnagyobb Szent György és LEY mentes tiszta teret biztosítsa. Ha erős Szent Györgyről vagy LEY-ről van szó, és azok nem kerülhetők el, jobb, ha tovább keresünk.
 2. Ha nincs Szent György és LEY vonal a telken, amelyek döntően határozzák meg a ház radiesztéziai szempontból alkalmas helyét, a séma szerinti telek ill. a házhely tájolása továbbra is égtáj szerinti, de a főfalak már a Benker és Hartmann sávokra ráépíthetőek, ennek következtében belül, a legtöbb Hartmann mentes tereket (téglány) kaphatjuk.
 3. Ha már a radiesztézia -i szempontokkal végeztünk, alkalmazzuk a Feng Shui forma iskola telek kiválasztására vonatkozó irányelveit is, tehát vegyük figyelembe a Négy Állat tájformációt, divinációs módszerekkel határozzuk meg, harmonizál-e a földterület velünk és családunkkal vizsgáljuk meg a földi qi és a kozmikus qi szintjét, a telek biztonságát, a széljárást és több egyéb logikus szempontot. A feng shui szakemberek erről többet tudnak.
 4. Kerüljük azokat a telkeket, aminek közelében temető van, templom, állatkísérleti állomás, húsfeldolgozó üzem, katonai létesítmény, feltöltött bányák, lecsapolt mocsarak, szemét telep, szemétégető, hulladék feldolgozó, vegyi üzem, és hasonlók található.

Műszeres elektroszmog mérés és a radioaktivitás vizsgálata


A radioaktivitás és az elektromágneses tér műszeres vizsgálata lakásvásárlás előtt a mai viszonyok mellett már elengedhetetlen. A kapott eredmény ár tényező, ami egyúttal lehetőséget biztosít a vásárlási szándék átgondolására is - mielőtt a több tízmillió gazdát cserél. Újabban a legtöbb problémát ( a Szent György és a LEY mellett ) az elektromágneses sugárzás intenzitásának növekedése jelenti, ami egyenes arányban áll a megnövekedett teljesítmény igénnyel.

Földsugárzások folyamatosan hatnak - bemérés és védekezés a sorrend.