Ingatlanvásárlás, telek - lakás bemérés


Radiesztéziai tanácsok ingatlanvásárláshozIngatlant hosszú távra vásárolunk - általában. Egy ingatlan vétel komoly megfontolást és körültekintést igényel. Mielőtt az ember ilyen horderejű kérdésben dönt, hasznos, ha megfontolja azokat az egészségügyi szempontokat is, amelyek a radioaktivitással, az elektromágneses terekkel és a földsugárzás -okkal és egyéb geopatikus anomáliákkal összefüggésben fennállnak és amelyek figyelmen kívül hagyása könnyen oda vezethet, hogy netán újból költöznie kell.

Ház-ingatlan, lakás vásárlás esetére


 1. Ne legyen Szent György- Ley hálóstruktúra vonala vagy pláne kereszteződés a házban, vagy lakásban, de lehetőleg a közvetlen szomszédos ingatlanban sem. Meg kell vizsgálni, hogy a szomszédos ingatlanokon a háló interferencia vonalai közül melyek találhatók. Ha a házban a Szent György hálórendszer valamelyik eleme megtalálható, meg kell nézni, hogy az milyen széles és a hozzá tartozó LEY vonal milyen távolságra van, mert ebből lehet megállapítani, hogy a Szent György háló melyik elemével van dolgunk. Sajnos egyre kevesebb (szinte alig van) ingatlan mentes teljes mértékben a Szent György hálórendszer sugárzásától, tehát tudni kell, milyen intenzitású negatív radiesztézia -i térről, sugárzásról van szó az adott területen.
 2. A ház, vagy lakás ne legyen geológiai törésvonalakkal, vízerekkel teleszórt helyen, de különösen a hálószobák legyenek ettől mentesek, mivel ezek jelentik az egyik legnagyobb koncentrált veszélyt az alvó ember számára. 
 3. A ház, vagy lakás 100...200m-es körzetében ne legyen magasfeszültségű 10/100+ kV feletti / távvezeték, trafóház vagy átjátszó-antenna (Mobil szolgáltatók), mikrohullámú rendszer. Itt elektromágneses sugárzásokról van szó, melyeket műszerrel (és csak azzal) kell mérni. A szabványok, szokványok, ajánlások országonként változnak, nagyságrendekkel térhetnek el egymástól. A radiesztétának az épületbiológusok ajánlásait kell figyelem bevennie. 
 4. A gamma háttérsugárzási szint ne legyen nagyobb, mint 0,21 mS/h dózisteljesítmény értéknél. ( ideális: 0,07...0,14 mS/h. ). Amennyiben itt határértéknél lényegesen magasabb számokat mutat a műszer, semmilyen további mérésnek nincs értelme. Másik ingatlant kell keresni. A radioaktív sugárzások hatását nem kell bemutatni, egyértelműek.
 5. Az építményben lehetőleg ne legyen gázbeton, salak alapanyagú szerkezet. Az építőanyagok önmagukban is rejtenek bizonyos sugárzási alapértékeket. A Geiger Müller számlálónak itt is kéznél kell lennie.
 6. Az építményben ne legyen kohósalak hőszigetelés, ugyancsak a radioaktivitás kockázata miatt.
 7. A hálószobák ágyhelyei elektroszmogtól, földsugárzásoktól  mentesek legyenek. A legjobb tér a tiszta tér és ha lehet, akkor a tervezett ágyhelynek mentesnek kell lennie a földsugárzások minden fajtájától. A törésvonal-vízér - sugárzás itt különösen veszélyes!
 8. A hálószobák ágyhelyein ne legyen Hartmann vagy Curry kereszt sem.
 9. A hálószobák ágyhelyein ne menjen át a Tigris sugárzás É-D-i sávja, különösen akkor, ha szívproblémák vannak a leendő lakóknál.
 10. Jó, ha a falak tájolása égtáj szerinti, mert így van a legnagyobb esély arra, hogy a lakásban a legtöbb relatíve sugárzásmentes hely alakítható ki.

Földsugárzások vizsgálata telek vásárlás előtt


 1. A falak helyzetét az égtájaknak megfelelő tájolással, de a Szent György vagy a LEY struktúra sávjai, interferencia vonalai mentén kell kijelölni azért, hogy a határolt tér a lehető legnagyobb Szent György és LEY mentes tiszta teret biztosítsa. Ha erős Szent Györgyről vagy LEY-ről van szó, és azok nem kerülhetők el, jobb, ha tovább keresünk.
 2. Ha nincs Szent György és LEY vonal a telken, amelyek döntően határozzák meg a ház radiesztéziai szempontból alkalmas helyét, a séma szerinti telek ill. a házhely tájolása továbbra is égtáj szerinti, de a főfalak már a Benker és Hartmann sávokra ráépíthetőek, ennek következtében belül, a legtöbb Hartmann mentes tereket (téglány) kaphatjuk.
 3. Ha már a radiesztézia -i szempontokkal végeztünk, alkalmazzuk a Feng Shui forma iskola telek kiválasztására vonatkozó irányelveit is, tehát vegyük figyelembe a Négy Állat tájformációt, divinációs módszerekkel határozzuk meg, harmonizál-e a földterület velünk és családunkkal vizsgáljuk meg a földi qi és a kozmikus qi szintjét, a telek biztonságát, a széljárást és több egyéb logikus szempontot. A feng shui szakemberek erről többet tudnak.
 4. Kerüljük azokat a telkeket, aminek közelében temető van, templom, állatkísérleti állomás, húsfeldolgozó üzem, katonai létesítmény, feltöltött bányák, lecsapolt mocsarak, szemét telep, szemétégető, hulladék feldolgozó, vegyi üzem, és hasonlók található.

Műszeres elektroszmog mérés és a radioaktivitás vizsgálata


A radioaktivitás és az elektromágneses tér műszeres vizsgálata lakásvásárlás előtt a mai viszonyok mellett már elengedhetetlen. A kapott eredmény ár tényező, ami egyúttal lehetőséget biztosít a vásárlási szándék átgondolására is - mielőtt a több tízmillió gazdát cserél. Újabban a legtöbb problémát ( a Szent György és a LEY mellett ) az elektromágneses sugárzás intenzitásának növekedése jelenti, ami egyenes arányban áll a megnövekedett teljesítmény igénnyel.

Földsugárzások folyamatosan hatnak - bemérés és védekezés a sorrend.

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség